Mají více než milion zhlédnutí. Navíc zářil v anketě vydavatelství Economia Hvězdy výuky na dálku. Ovládl nejen kategorii Výuková videa, ale stal se i absolutním vítězem.

Jak se jako učitel díváte na distanční výuku?

Jak už to tak v životě chodí, snad vše kolem nás disponuje svými výhodami a nevýhodami. Mezi velké výhody tohoto způsobu vzdělávání řadím především velký skok v digitalizaci školství. Během několika měsíců se v mnoha školách uskutečnil technologický pokrok, na který bychom za normálního režimu čekali i několik let. Moderní škola by měla mladé lidi připravovat na život, v jehož rámci budou technologiemi obklopeni čím dál tím častěji. Na druhou stranu je ale třeba míti na paměti, že digitální svět musí být naším pomocníkem, nikoliv však pánem. Jako největší kámen úrazu distanční výuky vidím vzájemné odosobnění. I když se žáky vedeme online hovory, osobnímu kontaktu se nic nevyrovná.

Zdroj: Youtube

Vy jste se díky své výuce stal známým po celé republice, jak jste k ní přistoupil? Co jste dělal jinak?

Za svou velkou osobní výhodu považuji fakt, že jsem si před nástupem do školství prošel soukromou sférou, v níž se malá pracovní efektivita jednoduše neodpouští. Vždy se tedy snažím odvádět co nejlepší výkony tak, abych se za ně nemusel stydět. Jakmile došlo k uzavření škol, zařekl jsem si, že za žádných okolností nebudu učit stylem: „Otevři si učebnici a přečti si stranu XY.“ Z toho důvodu jsem začal natáčet vzdělávací videa na Youtube. I když začátky byly těžké, činnost jsem si i přes značnou časovou náročnost oblíbil a vidím v ní smysl. Žáci mají látku z přírodopisu a chemie odvykládanou v souvislostech tak, jako by byli ve škole. Kromě toho se snažím zadávat originální úkoly – prováděli jsme statistiku zastoupení barev v Lentilkách, určovali druhy ptáků na krmítku, prováděli geologickou analýzu traileru na animovaný film Doba ledová nebo mi žáci řeší únikové hry, které pro ně v online prostředí připravuji.

Potěšilo vás, že vaše videa sledují i jinde než jen horažďovické děti?

Původně jsem chtěl svoje video lekce nahrávat pouze na servery školy, ale napadlo mě, že půjdu s kůží na trh a nabídnu svůj vyučovací styl i ostatním. Jako mnoho jiných jsem se i já chtěl nějakým způsobem zapojit do pomáhání druhým. Předpokládal jsem, že videa sem tam pomohou žákům, kteří danou látku nemohou pochopit z jiných zdrojů. Velmi brzy se ale se slovy díků začali ozývat technicky méně zdatní kolegové, zoufalí rodiče nebo žáci z jiných škol. I když si každého poděkování nesmírně vážím, největší radost mám, když mi za předloženou látku upřímně poděkuje žák. Pokud dobrovolně zůstanou u videa až do konce, mám jistotu, že jsem neselhal.

Kolik videí jste již natočil a jakou mají sledovanost?

Momentálně mám na svém kanále něco přes 250 videí. Za dobu celé distanční výuky má videa zaznamenala milion a čtvrt zhlédnutí.

Kolik práce je za takovým videem?

Jedno video mi zabere průměrně čtyři hodiny práce, v níž se ukrývá sepsání scénáře, vlastní namluvení tématu, následný střih, editace a rendering videa.

Budete pokračovat dále s natáčením videí?

Upřímně už se těším, až distanční výuka skončí, jelikož mám svou běžnou výuku založenou především na vzájemné diskusi a objevování přírodních zákonitostí. Po klasickém návratu do škol upustím od natáčení monologických video prezentací a zaměřím se především na badatelské úlohy a poznávání přírodních zákonitostí kolem nás.

Získal jste také ocenění, co na to říkáte?

Každého ocenění si nesmírně vážím a jsem moc rád za to, že mohu veřejnosti ukazovat, že se i my učitelé umíme adaptovat na těžké podmínky. V posledních letech jsem ale u sebe vypozoroval jednu zajímavou vlastnost. Cílem je pro mne vlastně samotná cesta. Jsem člověk, kterého učitelství nesmírně baví, dává do něho veškeré úsilí a jakékoliv ocenění, například v podobě vítězství ve veřejné anketě, beru spíše jako bonus navíc.

Jak podle vás distanční výuku zvládají děti? Zvykly si nebo už je to stále těžší je u ní udržet?

Zde je třeba si uvědomit, že jsou obrovské rozdíly mezi různými vzdělávacími stupni. Jinak prožívá distanční výuku prvňáček, jinak deváťák či téměř dospělý člověk na střední škole. Dovolím si tvrdit, že čím mladší žák, tím větší riziko toho, že se na jeho schopnostech a dovednostech absence ve škole projeví, což už si ale odborníci zodpovědní za krizové řízení naštěstí uvědomili. Časovanou bombou se nám ale teď stávají především zrušené souvislé praxe na středních školách. Sebelepší online hodina ji nemůže nahradit. Pokud budu hovořit za druhý stupeň základních škol, žáci se naučili lépe organizovat svou práci i čas a zdokonalili se v technologických dovednostech. Během distanční výuky se nám ale bohužel začíná ukazovat, jak obrovskou roli hrají podmínky v rodině. Zatímco ve škole se žáky z méně podnětného prostředí dařilo relativně dobře rozvíjet, nyní se možnosti značně zúžily.