Situaci vyřešil Jiří Foist ze Štichova. Narychlo sestrojil vlastní pluh, za nějž zapřáhl své koně. „Postupně jsem střídal všech pět koní. Udržovali jsme celý den a celou noc průjezdnou silnici č. 19347, což je zhruba šestikilometrový úsek od křižovatky do Čečovic až do Kvíčovic. Samozřejmě jsme prohrnovali celou obec Štichov,“ popsal Jiří Foist.

Zdroj: Youtube

Díky němu se mohli nejenom Štichovští dostat do svých zaměstnání, ale i děti do škol. Ráno tak do obce mohl autobus přijet bez potíží. Úklid pluhem s koňským povozem měl navíc výhodu. „Tím, jak pluh jede pomalu, vezme vše,“ vysvětlil Foist. S koňmi má velké zkušenosti nejenom z různých akcí či jako partnerský kočí Národního parku Šumava, ale pracuje s nimi i v lese.