Národní technická památka, jejíž historie sahá do šestnáctého století, prošla důkladnou rekonstrukcí. Trvala bezmála tři roky a vedle zednických prací přišly ke slovu i zlaté české ručičky. Postaraly se o to, aby byly v chodu unikátní stroje. Nadhazovací buchar, důmyslně konstruovaná stojanová vrtačka, excentrické nůžky na stříhání silných plátů železa, brusky, dynamo nebo dřevěný kazetový měch pro vyhřívací pec. Omládla čtyři vodní kola, která vše uvádí do pohybu, a nové vantroky. Tedy dřevěná koryta, která slouží pro přívod vody.

Pokud máte na jih Rokycanska namířeno, upozorňujeme na uzavřenou silnici od Rokycan.