První podnět na zařazení areálu do seznamu památek vzešel v srpnu 2017. Postupně se vyjadřovala řada institucí. „Po vyhodnocení všech podkladů dospělo Ministerstvo kultury k tomu, že se jedná o velice cenný historický objekt a rozhodlo,“ informovala vedoucí odboru kultury města Planá Petra Tomášková.

Mincovnu založil počátkem 17. století Jindřich Šlik na místě původního gotického domu. V provozu byla od roku 1627. „Na východní straně se nachází nejstarší pozdně gotické jádro. Pozdější úpravy objektu byly pravděpodobně prováděny po třicetileté válce, ale také koncem 18. století,“ doplnila Tomášková s tím, že konečnou podobu získal areál koncem 19. století. Podle odůvodnění ministerstva je budova hodnotná po památkové, architektonické i kulturně historické stránce.

Areál je v centru Plané po radnici druhou nejrozlehlejší parcelou. V současné době je uzavřen a potřebuje kompletní rekonstrukci. Veřejnost se bude moci do objektu podívat v říjnu. „Na den architektury 4. října připravujeme komentovanou prohlídku,“ potvrdila Tomášková. Město by z mincovny rádo vybudovalo muzeum a kulturní centrum.