V obci se v sobotu konalo slavnostní vyhlášení soutěže krajského kola Vesnice roku 2019. Zlatým hřebem tohoto vyhlášení bylo pro místní obyvatele předání zlaté stuhy z rukou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda.

Na pódiu byly oceněny i další obce, které se do soutěže přihlásily. Po slavnostním předávání byl připraven program pro všechny hosty za doprovodu hudby a tance pačejovských spolků. Během projevu komise zdůraznila aktivity, kterými se lidé v Pačejově věnují. „Pačejov je velmi živá obec, daří se jí velmi dobře čerpat dotace a rozvíjet se. To, co na Pačejově obdivuji nejvíc, je to, jaký má společenský a komunitní život. Jsou zde aktivní hasičské spolky, místní skupina Junáků, včelaři zde fungují již od roku 1903. Nesmím ale zapomenout soubory Švitorka a Šikbaby. Gratuluji všem z Pačejova, jste příkladem pro další obce našeho kraje,“ řekl při projevu hejtman Josef Bernard. Starosta Pačejova Jan Vavřička poděkoval všem, kteří se starají nejen o chod obce, ale také o její rozvoj. „Mám velikou radost, užívám si to a myslím, že mi to teprve později začne všechno docházet. Jsem rád, že se všechno naše úsilí vyplatilo a my jsme dosáhli tohoto stupně ocenění,“ řekl po převzetí ceny Vavřička. I obyvatelé Pačejova měli v tomto okamžiku slzy v očích a upřímně se radovali. „Je to nádhera, jsme rádi, že máme takového starostu,“ řekla Hana Krejčová ze Šikbab.