„V čase letních prázdnin roku 2008 jsem si bez jakéhokoliv konkrétního fotografického záměru vyjela do Prahy. V jednom nostalgickém zákoutí mě zaujal opuštěný dům, vykazující známky značné destrukce. Pořídila jsem si fotozáznam a pojmenovala ho „Vzpomínky domu“ (viz foto). Fascinována jsem byla i povrchem jeho zchátralé omítky, jejíž detaily se staly hlavním předmětem mého zájmu. Při následném počítačovém zpracování jsem shledala tyto zdánlivě bezvýznamné několikacentimetrové prvky, jako cenný potenciál pro mé osobité výtvarné vyjádření. Celý proces zrodu budoucího abstraktního díla, pro který jsem zvolila přiléhavý název „fotoinformel“, vzniká za asistence značné fantazie, následně  řeším formát a barevné provedení. V roce 2014 mně byla pro tuto autorskou techniku Úřadem průmyslového vlastnictví ČR přiznána ochranná známka.

Vzpomínky domu.

Mimo to se také zabývám fotografikou nebo různými kombinovanými technikami.

V průběhu desetileté výtvarné činnosti jsem byla spoluautorkou řady společných výstav a sama jsem uspořádala bezmála stovku samostatných veřejných prezentací. Zcela spontánní byla první vernisáž, konaná na sklonku roku 2008 ve zcela netradičním výstavním prostředí, a to v prostorách věže katedrály sv. Bartoloměje v Plzni. Na ní již plynule navázaly další. Zejména v Praze jsem vystavovala na mnoha místech, a to např. v Kulturním paláci Lucerna, divadle Viola, Senátu Parlamentu ČR, budově České televize, Českém muzeu hudby atd. Je pro mne velkou ctí, že se již osmým rokem reprodukcemi svých prací prezentuji v prodejném shopu Musea Kampa. Výčet by mohl dále pokračovat neméně zajímavými místy v rámci celé ČR.

V zahraničí jsem svoji tvorbu představila na Slovensku, v Německu, Belgii, v rámci charitativní výstavy pořádané Francouzskou aliancí v africké Lusace a od r. 2009 jsou mé práce součástí stálé expozice v Seymour Arm Art Gallery v kanadské Britské Kolumbii.

Cenná je pro mne spolupráce s hudebníky a básníky. Hudební i literární prostředí mně přináší mnohé podněty, které uplatňuji při tvorbě tzv. „orfismu“, což je výtvarný směr přibližující se svým vyjádřením jiným uměleckým formám, především poezii a hudbě“.

Těší mě spolupráce se Západočeským hudebním centrem,  nakladatelstvím Musica Gioia nebo německým vydavatelstvím Edition Brendel, baví mě vytváření obalů hudebních nosičů pro naše i zahraniční hudebníky nebo grafické zpracování obalů knih, jako tomu bylo v loňském roce pro Národní muzeum v Praze.

Jako umělecké výzvy vnímám ilustrování básnických sbírek, kterých vyšlo celkem dvanáct.

Vlastním nákladem byly vydány čtyři publikace zobrazující vždy průřez dosavadní výtvarnou tvorbou.

Kromě vlastního výtvarného zaměření již dvaadvacátým rokem mediálně podporuji a fotografuji různé kulturní akce, zejména koncerty soudobé klasické hudby. Mé dvacetileté působení v oblasti hudby letos mapovala retrospektivní výstava v Domě hudby, která zahrnovala stovky zveřejněných příspěvků (zpravidla v Plzeňském deníku) s řadou fotografií významných osobností vč. ukázek mých výtvarných prací s hudební tematikou.

U příležitosti tohoto jubilea bych chtěla poděkovat všem, kteří mě podporovali a všestranně pomáhali. Ono začínat po padesátce, bez jakéhokoliv zázemí, nebylo snadné. Velice si vážím zajímavých setkání i zážitků a jsem vděčná za dosavadní tvůrčí zápal.“

Eva Hubatová