Městský úřad Sušice vyzval třikrát, naposledy 28. května, přípravný výbor k odstranění nedostatků Návrhu na konání místního referenda, spočívajících v nedostatečném odhadu nákladů spojených s provedením rozhodnutí přijatého v referendu. „V souladu s výzvou přípravný výbor třikrát, naposledy 3. června, doplnil Návrh dle požadavků úřadu,“ sdělil zmocněnec přípravného výboru Jan Janda.

Jan Pelech, který je členem přípravného výboru, dodal, že vzhledem k tomu, že některá vyjádření úřadu považují za obstrukční až zákon přesahující, rozhodli se zaslat prostřednictvím svého právníka Návrh na soudní řízení Krajskému soudu v Plzni. „Městský úřad vyzval k doplnění podkladů, protože musí být návrh referenda bezvadný, poté se předkládá radě města a následně zastupitelstvu, které rozhodne o vyhlášení, nicméně se může stát, že nerozhodne. Bezvadný návrh nebyl, proto městský úřad vyzval k nápravě. Návrh výboru byl soudem zamítnut bez možnosti odvolání,“ reagoval starosta města Petr Mottl.

Zahájení sezony v bikeparku na Špičáku.
Šumavský Ski&Bike Špičák zahajuje od úterý každodenní provoz

„Žaloba byla zamítnuta pro předčasnost. Soud konstatoval, že je třeba vyčkat na uplynutí zákonné lhůty 15 dní na reakci úřadu od posledního doplnění,“ upřesnil Janda.

Výkonný výbor vyčká na uplynutí lhůty a pokud se postoj úřadu nezmění, jsou jeho členové i dál rozhodnuti bojovat u soudu. Právní zástupce přípravného výboru informoval městský úřad, že z názoru soudu vyplývá, že vytýkané vady považuje za odstraněné a pokud MěÚ Sušice stále nepotvrdí úplnost návrhu, opakovaně zahájí řízení o určení úplnosti návrhu soudní cestou.

Referendum bude rovněž jedním bodem z programu zasedání zastupitelstva, které se koná ve středu 16. června od 16 hodin v kině.