„Sešlo se nám kolem dvaceti návrhů typu ulice Mateřídoušková, Sluníčková, Pod Letištěm a podobně. Říkali jsme si, že by to ale chtělo něco trochu jiného,“ řekl starosta Tachova Jiří Struček.

Pojmenování dvou nových ulic se tedy nakonec ujala rada a její výsledek zní následovně. „Ulice se budou jmenovat Swobodova a Rumplerova. Obě tyto osobnosti jsou velmi spjaty s historií Tachova, ale přitom nejsou zas tak známé. Chceme tak trochu donutit občany, kteří nevědí o koho se jedná, aby se trochu zajímali o historii svého města. Jedná se totiž o velmi zajímavá fakta,“ dále uvedl tachovský starosta.

Franz Rumpler a Heinrich Swoboda jsou rozhodně osobnostmi, na které by se zapomenout nemělo.

První zmiňovaný, tedy Franz Rumpler, byl rakouským žánrovým malířem, zároveň ale rodákem z Tachova. Narodil se v roce 1848. Tento syn řezbáře Jana Křtitele Rumplera prožil své dětství především právě v Tachově. Ve svých patnácti letech odešel do Vídně, kde se věnoval studiu malby. Během svých studií se podíval také do Itálie, v níž se setkal s mnoha významnými umělci. V roce 1897 byla otevřena jeho největší výstava čítající 230 prací a Rumpler byl v tomto roce také uznán čestným občanem svého rodného města. I když se později Franz Rumpler usadil v Klosterneuburgu, v Tachově rozhodně zanechal důležitou stopu.

Jeho dílo doplňuje hlavní oltář františkánského klášterního kostela a neméně známá je i jeho olejomalba stejného místa.
Heinrich Swoboda, taktéž rodák z Tachova, narozen v roce 1837, se věnoval zejména politice. Maturoval na gymnáziu v Chebu. Vyučil se u svého otce v jeho tachovské lékárně a po delší dobu získával zkušenosti na cestách po Evropě. Podstatnou část života ale strávil právě v Tachově.

„Swoboda byl jedním z nejdéle působících starostů. Za jeho starostování vznikl železniční spoj mezi Tachovem a Domažlicemi a také tabáková fabrika. Město opravdu velmi vzkvétalo,“ připomněl historická fakta nynější starosta okresního města. Heinrich Swoboda, který mimo jiné působil i jako poslanec Říšské rady, zemřel náhle v únoru roku 1910.