Je zde umístěno unikátní Muzeum dopravy a jedním z nadšenců, kteří tam tráví volný čas, je Michal Kouba, jehož jsme požádali o rozhovor.

Kdy muzeum vzniklo?

Začátkem roku 2007 jsme navázali spolupráci s představiteli Strašic. To už jsme si jako spolek ŠKODA-BUS klub pořídili první vozidla: autobusy Škoda 706 RTO-LUX, ŠL 11, ŠD 11 a trolejbus 9Tr. Myšlenka regionálního technického muzea v Plzni se však nepovedla, a tak jsme se stěhovali na Rokycansko. Původně jsme chtěli plochu využít jen k uskladnění vozidel, ale zastupitelům se líbila myšlenka vzniku muzea autobusů a trolejbusů.

Co se vám podařilo nashromáždit?

Bylo by to určitě na několik novinových stran. Takže spíše odkážu zájemce na naše webové stránky, kde zveřejňujeme detaily o opravách, naše projekty a účast na akcích v regionu.

Jak náročné jsou rekonstrukce?

Pokud to naše síly a dovednosti dovolují, provádíme opravy sami. Jednak nás potom výsledek více těší, ale hlavně při dnešních hodinových sazbách práce bychom to ekonomicky neutáhli. Třeba první autobus, Škodovku 706 RTO LUX, jsme začali opravovat v roce 2007 a po kompletní renovaci vyjela v srpnu loňského roku. Máme zde i trolejbus Škoda 7Tr z roku 1952, který sloužil léta jako včelín. Nyní je u nás stále zakonzervovaný v nálezovém stavu, ani tak ale nepostrádá kouzlo doby. Troufám si říci, že jednou, až bude opravený, tohle kouzlo ztratí.

Záběr vaší činnosti je neuvěřitelně široký. Kam s historickými autobusy jezdíte?

Převážně po Česku, ale zamířili jsme i k sousedům do Německa i Polska. Kromě toho se zúčastňujeme různých srazů letitých strojů. S našimi vozidly se můžete setkat při nejrůznějších dopravních akcích nejen v rámci Plzeňského kraje, ale i v Mariánských Lázních, Praze nebo Liberci, kam čas od času zavítáme.

Jaká je spolupráce s obcí?

Rozhodně si nemůžeme stěžovat. Díky Strašicím tu máme perfektní zázemí. Na oplátku pořádáme při srpnovém posvícení speciální jízdy pro veřejnost. Nostalgickou linku využívají nejen návštěvníci, ale také lidé z obce.

Letos to však bylo složité s Víkendy otevřených vrat…

Kvůli koronaviru jsme začínali až v červenci. Máme za sebou čtyři akce, kdy k nám zamířily stovky malých i odrostlejších zájemců. Příští měsíc zpřístupníme prostor 10. a 11. října. Pokud to počasí dovolí, s rokem 2020 bychom se loučili 7. a 8. listopadu.

Co muzeum čeká v budoucnosti? A odkud získáváte exponáty?

Zaměřujeme se především na západní Čechy. Nemůžeme zachránit všechny skvosty, neboť limitující jsou prostory a údržba opravené techniky. Proto tempo nových přírůstků zvolnilo. Na konci sezony očekáváme příjezd českého trolejbusu ze Škody Ostrov vyrobeného pro americký Dayton. S dalším nováčkem počítáme na jaře. Prozradím, že nepůjde o silniční vozidlo. Zajímá nás i Strousbergova dráha, která Strašicemi procházela a dodnes jsou po více než 150 letech patrné její pozůstatky. Letos v srpnu jsme k Tisému rybníku umístili jako připomínku výstražný přejezdový kříž s informací o dráze.