„S ohledem na náročnou opravu jsme už stěhování zahájili začátkem týdne. Jako první přišly na řadu čtyři třídy z pavilonu pro I. stupeň. Jedna se přemístila do hasičské zbrojnice a tři do přízemí bývalé školy nad kostelem svatého Josefa. Je to nejvýhodnější. Benjamínci mají pouze jednu učitelku. Když se pak ve třídě střídají například tři, už by musel vyučující přecházet z budovy do budovy," konstatoval ředitel ZŠ Rostislav Judl. Využil svého práva a poslední červnový týden udělil svým svěřencům volno. Starší školáci mezitím obsadí lavice ve zmíněném pavilonu, s nímž se ovšem do budoucna nepočítá a důvody jsou ryze ekonomické.

Pro nastávající školní rok už je dohodnuté využívání pozemků zahrady i dvora mirošovské fary kvůli cestě dětí a pedagogů k hasičům i do dalšího útočiště. „Je to rychlejší a druhým faktorem je bezpečnější přechod," dodal Judl. Družina zůstane nadále v objektu pro I. stupeň a nic se nezmění na provozu kuchyně. Ubude sice jedna z tělocvičen, ale i na tuto variantu jsou jižané ve scénáři připravení.
Ve výběrovém řízení bylo rozhodnuto. Investice za bezmála osmnáct milionů korun se ujme společnost S&H se sídlem v Praze na Zličíně, ale provozovnou v Rokycanech. Její pracovníci toho musí do 30. března příštího roku stihnout dost.

Více přímo v Deníku.