Zároveň hejtmance Iloně Mauritzové krajští radní uložili, aby s městem jednala o návrhu memoranda a podmínkách. Starosta Sušice Petr Mottl se ale svého plánu nevzdá. Navíc má obavy z odchodu zaměstnanců.

„Takovéto rozhodnutí Rady kraje bylo přijato především proto, že nabídka Plzeňského kraje formou převzetí provozování nemocnice neodpovídá požadavkům, pro něž se vyslovili sušičtí občané v místním referendu. Plzeňský kraj nemůže v tuto chvíli takto závažnou okolnost nerespektovat a jsem toho názoru, že městu Sušice musí být dán prostor pro to, aby se pokusilo naplnit požadavky formulované místním referendem,“ řekla hejtmanka.

Dle referenda by město mělo provozovat nemocnici v rozsahu: lůžková interna, lůžková chirurgie, JIP, následná péče, ambulance, komplement (RTG, SONO, laboratoř), včetně pořízení CT přístroje „Finanční podporou sušické nemocnice jistě přispějeme k její stabilizaci a zachování zdravotnické péče na Sušicku. Samozřejmě jsme ale v případě, že se městu nepodaří obsah referenda naplnit, i nadále připraveni provoz nemocnice převzít. Ale to za podmínek, které jsou možné, a to zejména s ohledem na majetkové, provozní a personální skutečnosti,“ dodala Mauritzová.

Betlém v Chudenicích.
Betlémy už zdobí náměstí v Klatovech a v Chudenicích

Plzeňský kraj v červnu 2021 nabízel městu jako druhou možnou variantu přímé převzetí provozování nemocnice, které preferoval starosta i dalších dvanáct sušických zastupitelů, kteří tento záměr odhlasovali. Toho se starosta nevzdá a připravovat se na tuto variantu bude i nadále. „Tohle naší situaci neřeší, volají mi už zděšení zaměstnanci nemocnice, co se děje. Už toho mají dost kvůli covidu i nejistotě, která zde stále je. Připravuje se rozpočet na příští rok, takže nemocnice bude připravena i na příští rok. Byl bych ale rád, abychom v jednáních s krajem pokračovali. My si tady nemůžeme vytisknout doktory a platit. Vítám, že kraj je na převzetí připravený. Bohužel někteří nezodpovědní do toho stále hází vidle. Technické přípravy na případné převzetí budou pokračovat dále. Doufáme jen, že nám personál z nemocnice neodejde,“ okomentoval situaci Mottl.

Varianta, kterou starosta preferoval, spočívala v zachování stávajícího rozsahu péče, který je v nemocnici v současné době skutečně poskytován. Rozsah služeb však neodpovídá rozsahu definovaném výsledkem referenda. Jde zejména o zajištění lůžkové chirurgie a pořízení nového CT přístroje. „Plzeňský kraj nemůže v současné situaci naplnění těchto požadavků garantovat,“ poznamenala hejtmanka. „Jsem přesvědčena o tom, že nabídka Plzeňského kraje na převzetí nemocnice neobsahuje to, pro co se vyslovilo přes 90 % hlasujících v místním referendu. Zastupitelstvo města Sušice se dne 1. listopadu vyslovilo pro variantu převzetí nemocnice Plzeňským krajem. Kraj si této důvěry velmi váží a je připraven o této variantě v budoucnu opět jednat,“ uzavřela Mauritzová.