Nová čtvrť má vzniknout na prostranství za mlékárnou směrem k elektrárně. „Město na základě projeveného zájmu vlastníků pozemků rozhodlo pořídit územní studii. Ta řeší komunikační napojení a zpřístupnění uvedené lokality, včetně využití jednotlivých pozemkových ploch pro obytnou zástavbu, veřejná prostranství, vybavenost a služby, místní a účelové komunikace, chodníky a podobně,“ informoval místostarosta Klatov Václav Chroust.

Rovněž bude nutné navrhnout napojení komunikací na výjezdy na Domažlice a na Železnou Rudu. Konečná podoba návrhu územní studie bude předána městu v polovině října 2022.

Plněná vařená vejce.
Nevíte co s vejci po Velikonocích, přinášíme vám jako tip několik receptů

„Je skvělé, že se Klatovy stále rozrůstají, je tak vidět, že je zájem tady žít a podnikat, což je super vizitka. My Klatované tak můžeme být na své město jedině pyšní. Nová čtvrť bude fajn, zase se bude jistě nějak lišit od ostatních. Těším se, co tam vznikne,“ řekla Klatovanka Kateřina Růžičková.

Nyní mají obyvatelé možnost vyplnit dotazník, ve kterém mohou vyjádřit svůj názor v otázkách vztahujících se k územní studií. Dotazník je k dispozici na webových stránkách města Klatov. Reakce lidí budou využity jako zdroj informací k návrhům uspořádání území. „Mně by se líbilo, kdyby tam vznikla nějaká pěkná klidová zóna, máme krásný park, ale mnohdy už je hodně přeplněný. Jinak bych to spíše viděla na část jako je Horažďovické předměstí s rodinnými domy, ne další paneláky, těch si myslím je tady dost,“ nastínila svou představu Klatovanka Lenka Novotná.

I takové otázky v dotazníku jsou - zda by lidé chtěli, aby se nová čtvrť podobala některé stávající, či byla zcela jiná, nebo v čem lidé vidí v nové lokalitě plus a v čem minus.