Se svými českými kolegy strávili 8 dní, během nichž měli možnost poznat český životní styl, kulinářské speciality, vyučování i některá zajímavá místa.

„Hlavně si ale mohli vyzkoušet, jaké to je být tak daleko od svých rodin a komunikovat anglicky. Pro některé Francouze je to vůbec poprvé, co opustili své domovy a vydali se za hranice své vlasti, poznamenala Petra Šlajsová, pedagožka z domažlického gymnázia, která vyučuje mj. i francouzštinu a projekt česko-francouzské výměny zastřešovala.

První den si hosté prohlédli budovu školy a seznámili se s pravidly chování i školním systémem. Zhlédli také koncert, na kterém vystoupili účastníci výměny, pěvecký sbor Bel canto nebo dudácká muzika s tanečníky.

„Nezapomenutelným zážitkem pro ně byla návštěva gymnaziálního chovatelského zařízení i praktické pokusy, které si nadšeně vyzkoušeli v chemické laboratoři. Po obědě ve školní jídelně vyrazili na procházku po Domažlicích, během které obdivovali malebné náměstí a z výšky věže i krásné panorama našeho kraje,“ zmínila dále Šlajsová.

Cílem dalšího výletu byly Karlovy Vary.

„Poté, co naši hosté došli na kolonádu, ochutnali nejen některé prameny, ale i zdejší specialitu, lázeňskou oplatku, a ve sklárně Moser se seznámili s výrobou skla a viděli jeho foukání přímo v provozu,“ shrnula další koordinátorka partnerského projektu Patricie Dvořáková.

Víkendový program pro francouzské kolegy připravily jejich hostitelské rodiny. Mimo jiné to byla třeba plzeňská Techmánie, kuželky, bruslení (pro mnohé úplně první v životě) nebo hrad Karlštejn.

„Zážitky jim nezkazilo ani mrazivé počasí, které u nás letos panovalo,“ vypozorovala Šlajsová.
Další dny česko-francouzská výprava strávila v Praze. Cestou vlakem zažili i výluku a praktický příklad přesedání do náhradních autobusů a pak zpět do vlaku. Francouzi se účastnili i přímo vyučovacích hodin na gymnáziu a také navštívili Plzeň.

„Nerozloučili jsme se nadlouho. Již v polovině června se za svými kolegy do Francie vydají na oplátku zase naši žáci,“ uzavřela Petra Šlajsová.

Jarmark 5.A vynesl peníze i pro nemocného Kubu.
Páťáci vydělali 18 tisíc korun. Část dají nemocnému Kubovi