Starší Bedřich se potatil a byl řezníkem a po válce jezdil s nákladním autem. Vozil poválečnou pomoc UNRA z Francie do Československa. Mladší Jan se stal armádním pilotem a část života se živil i jako účetní.

„Měli jsme koně a několik psů, tady se zrodila má láska k zvířatům,“ vypráví jubilantka. Po dostudování obchodní školy nastoupila do svého prvního zaměstnání v Klatovské mlékárně. Zde pracovala až do odchodu do Prahy. „V Praze jsem od roku 1948 jako účetní a zde jsem se také setkala se svým jediným manželem Janem,“ popisuje.

V Praze našla domov na Smíchově a prakticky celou dobu pracovala u jediného zaměstnavatele, společnosti Agroprojekt.

Karel Dušánek.
Domácí mazlíčci v domovech seniorů: Klienti si mohli pohladit také lvíče

Vlastimila Nosková ovdověla v roce 2002 a patnáct žila sama. V roce 2017 nakonec našla zázemí v Alzheimer Home v Průhonicích.

Dlouhověkost má Vlastimila Nosková zřejmě v genech, její matka, která mimo jiné pracovala v rodině hrabat Černínů z Chudenic, se dožila 94 let.