Při slavnostním zahájení školního roku předal na nádvoří školy ředitel Střediska služeb školám Plzeň Tomáš Vlášek tamní škole jménem Krajského úřadu Plzeňského kraje ocenění za 3. místo v soutěži O nejúspěšnější školu v předmětových soutěžích ve školním roce 2011/2012. „V této soutěži pro všechny základní školy v Plzeňském kraji byly hodnoceny všechny oblasti v různých soutěžích a olympiádách, například vědomostní, sportovní, umělecké či rukodělné. Jde o obrovský úspěch malé pošumavské školy v Chanovicích a mimořádné ocenění práce dětí a pedagogického sboru," uvedl starosta Chanovic Petr Klásek.
Ve středu všechny děti ze základní i mateřské školy společně objímaly největší školní budovu, zámek Chanovice. Živý řetěz, ruku v ruce, se podařilo spojit po celém obvodu, a to v duchu hesla: „Naši školičku a lidí v ní máme rádi". „I na venkově lze kvalitně a netradičně vychovávat naše děti," podotkl Klásek.

Druhou zprávou, která starostu potěšila, byla ta, že do mateřské školy nastoupilo rekordních 33 dětí. A dále, že v první a druhé třídě mají dohromady 26 dětí, což je podle něj stoupající tendence.