Na ploše 26 hektarů roste 175 druhů rostlin. V suťovém lese rostou majestátné buky a také další listnaté dřeviny jako je lípa srdčitá, javory klen a mléč a jedle bělokorá. Zestárlé, odumírající stromy jsou základem pro růst nového života, na jejich hnijící dřevo je navázána polovina bohatého společenství hub.

Právě zde je vidět neustálý koloběh života. Na tlejícím spadaném listí už vzniká doslova nový les rostlin.

Bučina - les mechů, hub a podzimních barev

Zdroj: Youtube

Aby mladé listnáče nesežrala vysoká zvěř, je celý areál přírodní rezervace oplocen plotem dlouhým téměř dva a půl kilometru.

Část rezervace zaujímá i smrčina, tu ale podle plánu péče časem nahradí přírodě blízká lesní společenstva, smíšený les.

Bučina je krásná při květu na jaře, kouzlo listnatého lesa ale vždy umocní podzim, kdy se zbarví listí a po dešti zazelenají mechy. Ve spadaném listí stromům pak vyniknou zelené mechové punčochy.

Místo dnešní rezervace má i svojí staletou historii uhlířskou. Právě zde uhlíři pálili v milířích dřevěné uhlí a dodnes jsou patrné zářezy, kde milíře stávaly. V polovině devatenáctého století zde na dřevěné uhlí padla polovina roční těžby dřeva. Zbytky černého dřevěného uhlí jsou na milířištích v Broumovské bučině ještě dnes, už přes sto let.