Skonal krátce po svých osmdesátých narozeninách, které ještě stihl oslavit letos 8. ledna, a plzeňská veřejnost si toto umělcovo životní jubileum připomněla řadou výstav, které dokazovaly, že díla Klementa Štíchy přinášejí krásu i pohodu. Vždyť na mnoha jeho obrazech, kresbách i grafikách bylo znázorněno slunce – symbol tepla i radosti.

Klement Štícha však byl (jak obtížně se píše ten minulý čas) tvůrcem všestranným. Vystudoval Vysokou školu architektury a pozemního stavitelství. Jako architekta jej lákalo především výstavnictví a interiérová tvorba. K jeho nejznámějším dílům patřilo architektonické ztvárnění kdysi proslulé výstavy EX Plzeň či poslední úpravy interiéru plzeňské radnice.

Klement Štícha nebyl plzeňským rodákem, pocházel z Chlumu u Zbiroha. Plzeň, do níž přišel krátce po ukončení studií, si ale oblíbil. Pracoval zde, rostli v ní jeho synové a nyní již i vnoučata. S městem žil, zajímal ho jeho rozvoj i kulturní dění. Pro výtvarníky byl kamarádem s velkými zkušenostmi.

Na zítra zahájené výstavě v Galerii J. Trnky s názvem Bilance, je zastoupen i jeden obraz Klementa Štíchy. Voní teplými barvami a sluncem, je tedy možné jej považovat za symbolický autorův poslední pozdrav i výzvu k sounáležitosti a dobru.

Poslední rozloučení s Klementem Štíchou se koná v pondělí 22. dubna v 11 hodin v obřadní síni krematoria na Ústředním hřbitově v Plzni.

Jana Potužáková