Dudácká lidová hudba v podání jejích původních nositelů v českých zemích postupně mizela již v průběhu 19. století. V souvislosti s dobovými národně emancipačními snahami však byly její formy vědomě přizpůsobovány potřebám hudebního folklorismu, tedy provozování na koncertním pódiu v rámci četných národních či národopisných slavností. Podobný osud postupně čekal i modernější nástrojová uskupení kantorských štrajchových muzik (smyčce s dřevěnými dechovými nástroji) a do jisté míry i dechovku, kterou však dodnes v podobě tzv. lidovky vnímáme jako přirozený doprovod lidových zábav a výročních slavností. Proměny funkcí a forem lidové hudby však pokračovaly i ve 20. století, zvláště pak v jeho druhé polovině s dozvuky až do dnešních dnů.

Z tradic sousedského a rodinného muzicírování s kořeny na přelomu 19. a 20. století po celý život vědomě čerpal i jubilant Zdeněk Bláha, syn hornobřízského lidového kapelníka. Měl k tomu i výjimečně dobré podmínky. Od poloviny 50. let 20. století je totiž Bláha bezmála šest desetiletí (!) hudebním redaktorem, příležitostně i režisérem, dramaturgem a dirigentem profesionálních studiových těles plzeňského rozhlasu se zaměřením na folklor. Obklopil se vynikajícími tvůrčími osobnostmi, hudebními skladateli (Z. Lukáš, J. Krček, J. Slimáček, J. Málek, J. Teml, V. Baier) i interprety (Plzeňský lidový soubor a Malá muzika s jejich sólisty) a byl i jako hudebník a upravovatel lidových písní skutečně aktivním spolutvůrcem novodobého interpretačního stylu. Lze tvrdit, že díky jeho nesporným uměleckým kvalitám, přirozené opoře v tradici i atraktivní a přitom vkusné prezentaci v rozhlasovém vysílání (zejména v pořadu Hrají a zpívají Plzeňáci) tento novodobý hudební styl spontánně zpětně „folklorizoval". Byl zkrátka uznán a přijat širokou obcí účastníků folklorního hnutí, členů národopisných souborů a lidových muzik. Je nesporné, že pod pojmem plzeňská a vůbec česká lidová hudba dnes i běžný posluchač vnímá a přijímá způsob hudebních úprav, charakteristickou interpretaci a zvukovost „lidové" muziky, jak ji v posledním půlstoletí citlivě cizeloval Zdeněk Bláha se svými spolupracovníky v plzeňském rozhlasovém studiu.

V roce 1955 stál Zdeněk Bláha spolu s Antonínem Konrádym u zrodu další muzikantské legendy, dodnes nejvýraznějšího reprezentanta regionu Chodska, Konrádyho dudácké muziky z Domažlic. V roce 1958 založil v rodné Horní Bříze původně amatérský, v poslední době zejména v hudební složce již poloprofesionální soubor Úsměv z Horní Břízy. Bohatě v něm zúročil další svoje talenty. Takřka v hodině dvanácté se v 50. a 60. letech na severním Plzeňsku i jinde uplatnil jako sběratel lidových písní a tanců, v souboru pak jako výhradní autor hudby a dokonce i choreograf a režisér. V tandemu s nadanou choreografkou, jeho ženou Věrou Rozsypalovou, společně vytvořili desítky drobných i rozměrnějších jevištních stylizací lidových tanců, oceněných na řadě národních i mezinárodních přehlídek a festivalů. Ty jsou rovněž vzorem a stálou inspirací pro tvůrce v oboru scénické prezentace českého hudebního a tanečního folkloru.

Sympatický je Bláhův nikoliv povrchní, ale lidsky chápající akcent na veselé momenty ze života našich předků. Tento rys Bláhovy tvorby, vyvažovaný citlivě zpracovanými lyrickými motivy, při své hudební gratulaci v rámci koncertu v Horní Bříze vyzdvihl i dlouholetý jubilantův obdivovatel, primáš cimbálové muziky Hradišťan Jiří Pavlica. Kromě něho přijela Bláhův přínos ocenit celá řada dalších osobností v čele se starostou Vojtěchem Šedivcem, jenž Zdeňku Bláhovi slavnostně předal čestné občanství města Horní Bříza.

Zdeněk Bláha
- narozen 27. 12. 1929 v Horní Bříze
- základy hry na housle si osvojil v plzeňské Hudební škole B. Smetany, postupně přidal kytaru a kontrabas, vedl mládežnický pěvecký sbor
- 1943–1947 studoval na obchodní škole v Plzni, v rámci tzv. totálního nasazení pracoval ve Škodových závodech
- po válce byl krátce zaměstnán jako pokladník Hospodářského družstva v Plasích, v průběhu vojenské služby účinkoval v armádním souboru Plamen
- 1955 nastoupil na místo folklorního redaktora plzeňského studia Československého rozhlasu
- v první polovině 60. let soukromě studoval harmonii a instrumentaci u Zdeňka Lukáše a ve hře na dudy absolvoval v oddělení lidových nástrojů pražské konzervatoře pod vedením hudebního skladatele Alberta Peka
- plzeňská rozhlasová fonotéka čítá téměř 3 000 nahrávek lidových písní, které Bláha popularizoval zejména v oblíbených rozhlasových pořadech Hrají a zpívají Plzeňáci a Špalíček lidových písní
- Bláhova sbírka čítá na 500 vlastních zápisů lidových písní a tanečních nápěvů z Plzeňska, Žinkovska, Kralovicka, Plaska, Klatovska, Přešticka a Chodska
- publikovány byly hudebniny Hrají a zpívají Plzeňáci (1968), Nýřanské lendlery (s Miladou Bláhovou, 1970), Sto kusů pro sólo dudy (1990), Tance z Postřekova na Chodsku (1995), memoáry Lidé a lidičky hornobřízští (1998), Nezapomenutelné postavy chodského folkloru (1999), Bejvávalo v Horní Bříze (2001) a Hornobřízské doteky (2005)
- vlastním nákladem vydal instruktivní publikaci s audio přílohou Dudácké noty (2004) a několik svazků písní a tanečních instrumentálních melodií z vlastních sběrů: Úsměvné a láskyplné písničky plzeňských seveřanů (2003), Vánoční písně z jihozápadních Čech (2007) a Střapaté a hambaté písničky (2009)

Zdeněk Vejvoda