„Dvaceti malbami a jedním pastelem z 50. až 80. let připomeneme letošní autorovy nedožité sedmdesátiny,“ upřesnila kurátorka Ivana Jonáková ze Západočeské galerie, která se na přípravě výstavy podílela ve spolupráci s jejím již zmíněným autorem a rodinou. „V přednáškovém sále naší výstavní síně „13“ návštěvník uvidí malířova velká expresivní plátna, ale také portréty či krajiny,“ dodává.

Jan Havlic se narodil 27. června 1938 v Plzni. Zde také zemřel 29. srpna v roce 1990. Výstavu z jeho tvorby pořádá Západočeská galerie do 4. ledna.