Výstava Vznešenost & zbožnost/Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách připravená Západočeskou galerií (ZČG) v Plzni má jistě co nabídnout. Vždyť právě baroko mohou lidé v našem regionu potkávat téměř na každém kroku ať již v podobě venkovských kostelů, soch svatých či křížků u cest, ale i v krajině, jejíž podoba se v okolí Plzně formovala v mnoha případech právě v baroku.

"Příznivá poloha oblasti vedla k výraznému uplatnění předních uměleckých osobností z Prahy i sousedního Bavorska. Ty právě zde namnoze dostaly příležitost podat své vrcholné výkony," poznamenává Roman Musil, ředitel ZČG a dodává: „Místní tvůrci se pak vyrovnávali s příklady velkých současníků a byly jim svěřovány významné realizace."

Výstava v Masných krámech představuje obě skupiny umělců, kteří tvořili od počátku 17. století do druhé poloviny 18. století. Mezi tu první – známé – patří například architekt Jan Blažej Santini či malíř Petr Brandl nebo sochař Matyáš Bernard Braun, k té druhé – skupině místních umělců – pak můžeme zařadit třeba Lazara Widemanna, plzeňského rodáka a sochaře, nebo malíře Eliáše Dollphopfa narozeného v Tachově.

Některé exponáty uvidí lidé poprvé, některé dokonce představovaly překvapení pro autory výstavy. „Například v koutě jednoho z plzeňských kostelů se podařilo najít oltářní obraz od Jana Kryštofa Lišky vytvořený pro kostel sv. Václava v Plasích. „Obraz byl přes šedesát let považovaný za ztracený," uvedl jeden ze spoluautorů výstavy Štěpán Vácha.

Jak autoři výstavy Andrea Steckerová (Národní galerie v Praze) a Štěpán Vácha (Ústav dějin umění Akademie věd ČR) připomínají, slova vznešenost a zbožnost však zároveň naznačují, jak se v barokním umění s jeho vysokými estetickými nároky jedinečně snoubily ambice sebevědomých objednavatelů a duchovní potřeby, jež byly nedílnou součástí jejich životního stylu, ale i vnitřního životního postoje. Proto na výstavě v Masných krámech nepředstavují jen umělce a jejich životopisy, ale také ty, kdo je podporovali a umělecká díla si u nich objednávali.

Část výstavy je proto věnována bohatým klášterům v Plasích, Kladrubech, Teplé a Chotěšově, které do regionu zvaly nejvýznamnější umělce oné doby. A tak díky opatovi cisterciáckého kláštera v Plasích Evženu Tyttlovi můžeme dodnes obdivovat Santiniho stavby v Plasích či Mariánské Týnici. Stejný architekt pak tvořil pro benediktiny opravu a přestavbu jejich sídla v Kladrubech.

Křest Kristův, obraz slavného barokního malíře Petra Brandla, je jedním z dominantních prvků výstavy, jež přibližuje barokní umění v západních Čechách

Další část výstavy pak představuje významné šlechtické rody, které byly patrony a mecenáši barokních umělců. K takovýmto rodům patřili například Lažanští usídlení v Manětíně. Štědře podporovali Petra Brandla, který vytvořil pro hřbitovní kostel sv. Barbory a farní kostel sv. Jana Křtitele v Manětíně nejpočetnější soubor maleb mimo Prahu. Petr Brandl do Manětína také přivedl holandského malíře Filipa Kristiána Bentuma, který vytvořil soubor rodových podobizen. A pro Lažanské pracoval i méně známý malíř Václav Dvořák, jenž vytvořil na tehdejší dobu neobvyklý cyklus maleb zobrazující služebnictvo. Ukázky prací těchto tří umělců jsou v Masných krámech k vidění.

Expozice obsahuje kromě obrazů také sochy, monstrance, mešní poháry, dřevořezby, spodní roucho duchovního nebo drahocenný želvovinový oltář původně z plaského konventu. Unikátem je podle Váchy soubor dvanácti obrazů světců malovaných na lasturách či portrét stavebníka chrámu v Kladrubech, opata Maura Fintzgutha, jehož podoba nebyla známá.

Výstava Vznešenost & zbož-nost/Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách byla připravená jako součást projektu Plzeň 2015.

Doprovodný program výstavy

ZČG připravila k výstavě Vznešenost a zbožnost i rozsáhlý doprovodný program složený z přednášek osobností, jež se zabývají dějinami umění, i komentovaných prohlídek, jimiž provedou autoři výstavy Andrea Steckerová a Štěpán Vácha. Přinášíme kompletní doprovodný program.

Přednášky:
13. 1. v 17 hod.
Sv. Václav v nebeské slávě a v plné kráse: Nově nalezené a zrestaurované dílo Jana Kryštofa Lišky z farního kostela v Plasích (Štěpán Vácha)
27. 1. v 17 hod.
Barokní umělecké řemeslo v západních Čechách (Jan Mergl, náměstek ředitele Západočeského muzea v Plzni a vedoucí uměleckoprůmyslového oddělení))
10. 2. v 17 hod.
Petr Brandl a západní Čechy (Andrea Steckerová)
17. 2. v 17 hod.
Sochař Lazar Widemann a jeho tvorba v západních Čechách
Dílo Matyáše Bernarda Brauna pro západočeské kláštery
(Viktor Kovařík, pracovník Národního památkového ústavu (NPÚ), autor monografiie o Lazaru Widemannovi, a Terezie Šiková, pracovnice NPÚ)
24. 2. v 17 hod.
Jan Blažej Santini a jeho následovníci na Plzeňsku (Jakub Bachtík, pracovník NPÚ)
9. 3. v 17 hodin
Plaský klášter a jeho příspěvek k západočeskému baroku (Irena Bukačová, ředitelka Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici)
16. 3. v 17 hod.
Barokní nástěnné malířství v západních Čechách (Martin Mádl, Ústav dějin umění Akademie věd ČR)

Komentované prohlídky
9. 1. v 15 hodin (Andrea Steckerová)
so 16. 1. v 15 hodin (Štěpán Vácha)
6. 2. v 15 hod. (Andrea Steckerová)
20. 2. v 15 hod. (Štěpán Vácha)
5. 3. v 15 hod. (Andrea Steckerová)
19. 3. v 15 hod. (Štěpán Vácha)

Pašijové hody Eliáše Dollhopfa na výstavě Vznešenost & Zbožnost v plzeňských Masných krámech