Návštěva dvou plzeňských hřbitovů může být tipem na výlet s dušičkovou atmosférou a také připomenutím si těch, kdo se zapsali do historie Plzně.

Na hřbitově na Mikulášském náměstí je například pohřben Josef Kajetán Tyl nebo rodina Škodů. A právě hrob průmyslníka Emila Škody zdobí jediná česká realizace italského sochaře Raffaella Romanelliho. Autor monumentálních sochařských děl v Itálii a především v americkém Detroitu vytvořil pro Emila Škodu náhrobek s ozubeným kolem. Na mikulášském hřbitově najdete také hroby národního buditele Josefa Vojtěcha Sedláčka nebo Martina Hrušky, prvního archiváře města Plzně, a dalších známých i pozapomenutých osobností. A navíc je od hřbitovních zdí nádherný pohled na řeku Radbuzu.

Ústřední hřbitov v Plzni je místem posledního odpočinku například Josefa Skupy, jehož hrob střeží plastika klečícího Hurvínka, Jiřího Trnky nebo herce Adolfa Kreuzmanna. Jeho hrob zdobí náhrobek s barevnou mozaikou divadelní masky. Pohřben tam je také spisovatel Karel Klostermann či purkmistr Václav Peták. Žulový pomník sochaře Václava Havlice připomíná generála Heliodora Píku, který byl popraven komunisty a jehož zpopelněné ostatky byly nejspíše uloženy do společného hrobu, který se už nepodařilo identifikovat.

Nejdelší cestu na místo posledního odpočinku musel zdolat plzeňský rodák a známý světový designér Ladislav Sutnar. Jeho ostatky spolu s ostatky jeho ženy byly na plzeňský ústřední hřbitov před čtyřmi lety dopraveny z New Yorku.