Na které koncerty byste diváky pozvala nejvíce?
Samozřejmě úplně na všechny! Naše Procházky jsou koncipované tak, že každý program je originální a volený kontrastně. Pakliže přijdete pokaždé, určitě nebudete litovat. Letošní ročník zahajujeme několika zajímavými programy po sobě, což je novinka. Hned po Velké synagoze 30. května v Plzni, kde bude program čistě koncertní, se přesuneme v sobotu 1. června do Plas. Tady nás čeká příběh mecenášky Bedřicha Smetany Paoliny Metternich v podání Zdenky Žádníkové Volencové, se kterou vystoupí v kostele Nanebevzetí panny Marie sólistka národního divadla Alžběta Poláčková a harfistka Kateřina Englichová, víkend uzavře v neděli dopoledne České komorní matiné s Ensemble Martinů ve Staré synagoze.

Vy osobně vystoupíte už na prvním koncertu. Které skladby chystáte? Jak moc se těšíte?
Na zahájení našeho plzeňského programu se velmi těším. Společně se Sukovým komorním orchestrem jsme připravili skutečně zajímavý program a já jsem nesmírně šťastná, že mohu díky svému projektu prezentovat skladby pro violu, které už by možná na podiích nezněly. Například provedu nádhernou skladbu Viktora Kalabise Tristium, zazní hudba Josefa Suka, Leoše Janáčka nebo Bern Concerto za účasti skladatelky Sylvie Bodorové. Třešničkou programu bude vystoupení největšího houslového talentu 21. století, slovenského Tea Gertlera, kterému je teprve 15 let. Právě odehrál koncert v Londýně s Placidem Domingem, vystupoval s André Boccelim a má na svém kontě dlouhou řadu cen ze světových soutěží. Je to jedinečná příležitost, slyšet tuto houslovou superstar v Plzni.

Podle jakého klíče probíhá výběr interpretů a skladeb pro jednotlivá vystoupení a podle čeho vybíráte místa, kde se budou konat?
Dramaturgii a obsazení koncertů připravuji s ohledem na různé okolnosti. Těmi jsou možnosti koncertního prostoru, programy minulých ročníků a aktuální témata. Často mi chodí nabídky od umělců, kteří mají zájem na festivalu vystoupit, někteří interpreti se také rádi vrací s novými programy. Letos máme například uspořádány koncerty podle oblastí - Na panství kancléře Metternicha, Za loukotí Lažanských a nebo Po stopách Kokořovců. Zde vždy připravujeme jednu Procházku s hereckou osobností. Letos nás opět navštíví Ondřej Kepka, Justýn Svoboda a nově Zdenka Žádníková Volencová. Mám radost, že na srpen přijal do Nečtin pozvání Jazz Band českých filharmoniků s nádherným programem věnovaným Antonínu Dvořákovi. Dále zavítá 27. června do Dolní Bělé slavný brazilský flétnista James Strauss a také mladý soubor Duo Terez s originálním českým programem housle - kytara. Snažíme se zajistit v regionu opravdu atraktivní program na vysoké umělecké úrovni.

Na opravu, kterých míst letos diváci přispějí?
Loňský rok jsme podpořili opravu varhan v kostele sv. Bartoloměje v Březíně. Letos se k nám dostala zpráva od paní Evy Bláhové, která se stará o kostel sv. Jiří v Kostelci u Nadryb. Uvítali by pomoc se zviditelněním a finanční podporou na opravu kostela, který v baroku přestavěl z gotické podoby Jan Blažej Santini. Naše sbírka tedy půjde k rukám spolku, který se o záchranu kostela stará. Těší mne, že i náš program může tento objekt podpořit a v dramaturgii jsme na něj mysleli s nádherným programem Z mého života. Společně se Zemlínským kvartetem zahrajeme díla Smetany a Dvořáka. Také provedu Smolkovu koncertní fantazii na téma Bedřicha Smetany. Věřím, že naše příznivce tento hodnotný program přiláká a navštíví s námi památku, které je potřeba pomoci.

Letošní rok je Rokem české hudby. Promítl se tento fakt do programu festivalu?Ano velmi, je to jistě velké téma a já jsem sama sáhla do svého bohatého českého repertoáru pro violu. Díky historikovi umění Janu Štěpánkovi, jenž pro nás pravidelně připravuje procházková libreta a vybírá lokace festivalu, máme informace o působení Bedřicha Smetany v regionu a můžeme tak představit jeho osobnost a vliv na tehdejší dobu z trochu jiného úhlu pohledu. Oslavy jeho narození mě inspirovaly k pozvání několika hvězdných klavíristů, kteří v rámci našich procházek na jeho počest provedou jeho klavírní díla. Jsou jimi Miroslav Sekera, Veronika Bohmová či Jaroslava Pěchočová. v listopadu zahrají program pro dva klavíry fenomenální bulharský klavírista Ivo Varbanov s manželkou Italkou Fiammenttou Tarli. Varhanní dílo stejného skladatele zazní 13.června v Korandově sboru, kam přijal pozvání Pavel Kohout. Vedle Preludií představí i Smetanovu Vltavu v úpravě pro varhany. Slavné Smetanovo duo Z domoviny pak zahraje skvělá mladá česká houslistka Olga Šroubková v Manětíně. V Plasích zase zazní Večerní písně v podání Alžběty Poláčkové. Je to opravdu bohatý průřez nejznámějšími díly Smetanovy komorní a klavírní tvorby.

Jmenovala jste už některé zahraniční interprety. Kdo další ještě na Plzeňsko zamíří?
Letos bude řada zahraničních hostů obohacená o významný Esterhazy Qurtett z Regensburgu. V Plzni vystoupí společně se slavným multižánrovým souborem Epoque Qartet srbský akordeonista Srdjav Vukašinovič, který jako první akordeonista na světě zahrál v programu BBC Proms, což je pro nás velkou poctou.

Letos se odehraje už dvanáctý ročník akce. Jak nápad na uspořádání takového festivalu vznikl?
Ano je to neuvěřitelné. Začátky byly náročné, ale zpětně musím říci, že podařené. V okolí mého rodiště na severním Plzeňsku mě lidé žádali o koncerty, což bylo tu a tam možné formou benefičních koncertů, ale ve větší míře už bylo zapotřebí dát těm vystoupením nějakou formu. Region je plný nádherných barokních památek, zámků a kostelů. Sama pocházím z Manětína, kterému se říká barokní perla západních Čech. Prostředí, ve kterém jsem vyrůstala, mi mnoho dalo, a tak jsem se rozhodla pro své rodiště také něco udělat. Rozhodla jsem se pro projekt s trochu širším zaměřením. Netýká se pouze hudby, ale také historie, barokních památek, umění všeobecně. Díky podpoře objektů, která se za dobu trvání festivalu dostala k částce 800 000 korun, jsme vybudovali skvělé koncertní festivalové zázemí s úžasným publikum, na které se vždy velmi těším a umělci se nesmírně rádi na náš festival vracejí.

Violistka Jitka Hosprová
Festival Procházky uměním podpoří záchranu kostela v Kostelci u Nadryb

Jak se za ta léta festival změnil?Procházky prošly transformací z charitativní řady koncertů k plnohodnotnému festivalu, který má stálé publikum, nabízí v regionu kulturní zázemí a láká nové návštěvníky do míst, kam by jinak nezavítali. Pomohli jsem místům, kde se naše Procházky pravidelně zastavují. V rámci města Plzně se snažíme o festivalovou nabídku toho, co běžný hudebně koncertní provoz nenabízí a upozornění na region. Je to již klasický princip festivalu, který ke každému významnému městu patří. Již teď pracujeme na příštím ročníku a věřte, bude zajímavý. Pokračujeme v koncertech pro děti, tak abychom v mladé generaci podpořili zájem o kulturu, umění, hudbu a také je učili úctě k místu odkud pochází.

Vy jste se narodila na Plzeňsku, kde i teď žijete. I podle výběru míst, kde se festival koná je jasné, že k regionu máte skvělý vztah. Je tomu tak? Která místa tady máte nejraději?
Jsem z Manětína a nyní, když jsem v Čechách, bydlím v Dolní Bělé. Nemohu a nechci říkat, která destinace je moje nejoblíbenější. Kdo zná procházkové destinace ví, že každé místo má genius loci a není možné jedno před druhým upřednostnit. Všechna jsou úžasná a patří k mým srdcovým. Velké díky patří starostům obcí Nečtiny, Manětín, Dolní Bělá a Plasy a farnostem, kteří nám zázemí pomáhají léta tvořit a máme v nich obrovskou oporu.

Váš manžel je italský houslista. Vystupujete někdy společně?
Původně jsme začali spolupracovat a pak se ta spolupráce tak trochu přetransformovala. Nikdy bych nevěřila, že budu mít za manžela houslistu, a ke všemu Itala, ale stalo se a je to úžasné. Máme společně velký a velmi zajímavý repertoár, vystupujeme jak v Čechách, tak v Itálii. V dubnu jsme koncertovali v Polsku a také vedli Masterclass. Ten ostatně společně pořádáme v rámci Procházek uměním i v Čechách. Letos to bude ve spolupráci s Karlovarským symfonickým orchestrem, se kterým představíme vynikající mladé evropské talentované houslisty a violisty. Je to další hudební rozměr, který společně sdílíme. Manžel je vynikající houslový pedagog, a tak se také snažíme pomoci i českým talentovaným dětem.