Václav Sika se věnuje malbě, kresbě, počítačové grafice, tvorbě objektů, ilustraci. Výtvarný názor vyjadřuje prostřednictvím ornamentálních obrazových cyklů, ale také soubory objektů i reliéfů věnovaných geometrické abstrakci. Ve svých asamblážích využívá různé dřevěné segmenty, dřevěné korálky a vinuté perle. Souběžně se zabývá hyperrealistickou malbou – vytvořil např. portréty Chodů a Chodek či cyklus Mí broučci. Je členem Unie výtvarných umělců Plzeň a Klubu konkretistů

Od roku 1990 uspořádal více než padesát samostatných výstav v České republice, Německu, Holandsku, Japonsku a USA. Podílel se také na přibližně padesáti společných výstavách doma i v zahraničí.
V roce 2015 vydal životopisnou knihu Vzpomínky. Svůj ateliér v rámci Víkendu otevřených ateliérů otevře ve Kdyni, Na koželužně 621.

Výtvarnice Ilona Horníčková.
Víkend otevřených ateliérů: Ilona Horníčková z Plzně