V našem měsíčníku tentokrát najdete rozhovor
s herečkou a plzeňskou rodačkou Kristýnou Leichtovou, která v srpnu odehraje v plzeňském Zach's pubu představení Nevim, jež je generační výpovědí dnešních třicátnic. Dozvíte se zajímavosti o výstavě, již připravilo Západočeské muzeum v Plzni a která ukazuje historický vývoj jízdního kola.

V srpnové Kultuře také najdete např. kompletní program festivalu Živá ulice, Letních barokních slavností nebo Olympijského parku
v Plzni i informace o kulturním a společenském dění ve městech a obcích.