Nejstarší z vystavujících Petr Veselý (ročník 1953) léta ovlivňoval studenty na vysokých výtvarných školách a je nejvíce svázán s tradicí. Proto u něj najdeme převážně olejové a emailové malby, v nichž nechává vyznít i materiál podkladového plátna. Lakonicky vedené geometrické linie vymezují prostor interiérů v jeho obrazech Pokojík, Kancelář F. K., Dveře a okno, Dveře, Ložnice, Zrcadlo na stěně. Čáry zemitých barev někdy oživuje výraznější červená plocha jako v práci Dvoje dveře. Všední náměty zpracované jen několika tahy pocházejí z bezprostředního autorova okolí a v něm umístěných předmětů svědčících o lidském pobývání. Diváka ale také mohou vést do tajemna transcendentálna. Vedle duchovního rozměru obrazu Nic je imaginárnu blízký i náboženský význam děl Relikvie, Ložnice s madonou. Ke svému originálnímu minimalistickému rukopisu výtvarník vysvětluje: „Sklon k redukci, elementární tvarové a barevné podobě se u mě začal projevovat poměrně záhy a tato linie prostupuje mou osobní formou.“

Pavel Hayek, narozený v roce 1959, je znám i jako kurátor. Patří do specifického brněnského konceptuálního umění a jeho aktivity jsou spojeny s tamějším Domem umění. Dříve se zabýval grafikou, ve které předměty vynechával a černě vyšrafovával jejich okolí. Dnes tak postupuje i v malbě. Černé a bílé akrylové struktury uplatňuje v dílech, jako jsou Přírodní motivy, Kaštanové listy, nepravidelnou geometrickou strukturu najdeme v obraze Třešně. Listy svlačce svou siluetou vytváří podobu negativu i pozitivu. Blízké stylu op–artu jsou jsou dva dynamické formáty Feferonky a v poslední době malíř začíná uplatňovat i barevnost. Nejcharakterističtěji vystihuje jeho výtvarné vize obraz Průhled stromy, o kterém říká: „Zachycuje na černé ploše jen bílé tvary skvrn prolínajícího světla a vzniklé struktury již nejsou poskládané, ale vlastně nalezené.“

Nejmladší z umělců Tomáš Medek (1969), asistent ateliéru sochařství na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, k výstavě připomíná: „Zabývám se strukturou organickou, geometrickou a vycházím z geometrických těles. Pro svoji tvorbu také užívám virtuální počítačovou rovinu a složité výpočty.“ Sochař viděnou realitu transformuje do konstruktivismu v kovu, kameni, umělé hmotě a dřevě. V galerii představuje své dřívější geometrické formy krychlí, kterými se již zapsal do povědomí a jejichž prostor vyplňuje strukturou totožných konkrétních předmětů. Tak vznikla díla Krychle z krychlí, Lahve, Hřebíky. Silně zaujme série dvaceti menších precizně vytvořených dřevěných krychlí. Vystaveny jsou také práce z posledních let, ve kterých se autor inspiruje především organickými strukturami. V podzemí galerie objevíme z materiálu jemného italského pískovce a v mnohanásobném zvětšení přírodní strukturu Pylového zrnka. Další objekty jsou důmyslně komponovány ze struktur tvarovaných proužků dřevotřísky. Anoluid vznikl jako studie, jež vychází z kosmického tělesa, rozměrné dílo Spirála se ve složité, ale přísně technicky vypočítané linii zavíjí do spirály. Dominantní je tu variabilní těleso sestavené ze čtyřiceti osmi modulů a nazvané Tangle/ Untangle – Zamotaný/ Rozmotaný, které pod klenbou sklepení záhadně levituje.

Vystavující výtvarníci návštěvníkům mimoděk prozrazují své styčné body. Jsou jimi styl oproštěných forem, geometrická východiska a přírodní inspirace.