„Během letošní výstavy klauzurních prací jsme poprvé využili označení „Výběr ateliéru“. Chtěli jsme tak veřejnosti jasně deklarovat, co naše fakulta považuje za směr vývoje různých uměleckých disciplín a příklady excelentní tvorby. Tento výběr prošel další selekcí, která v extrahované formě prezentuje tvorbu napříč ateliéry, potažmo definuje filozofii a strategii naší fakulty. Je to tedy několikanásobný destilát toho nejlepšího za poslední půlrok tvorby na Sutnarce,“ říká Vojtěch Aubrecht, děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.

Klauzurní postupové zkoušky jsou dokladem toho, kam se plzeňští malíři, sochaři, grafici, designéři, animátoři a další posunuli. Svou několikaměsíční práci musí totiž obhájit před odbornou komisí, ve které zasedají pedagogové i externí odborníci z praxe. Prezentace klauzurních a semestrálních prací jsou tak vyvrcholením každého semestru. Nejlepší práce jsou letos nově prezentovány ve zmíněné galerii.

Za konceptem instalace výstavy Best of klauzury stojí vedoucí ateliéru Nových médií Vladimír Merta a odborná asistentka ateliéru Malby Andrea Uhliarová. Na místě si mohou návštěvníci prohlédnout díla více než 44 jednotlivců i skupin napříč všemi ateliéry plzeňské Sutnarky.