Na konci loňského roku vydala Knihovna města Plzně publikaci Život je sladký s podtitulem Z historie cukrářského řemesla na Plzeňsku. V první části publikace popisuje počátky a vývoj sladkého řemesla v dobových souvislostech a celorepublikovém kontextu, zejména však sleduje cukrářské řemeslo, cukráře a cukrárny v Plzni, na Rokycansku, Domažlicku, Kdyňsku, Klatovsku či na jižním Plzeňsku a také v Sušici a Horažďovicích. Druhá část je složena ze vzpomínek a výpovědí pamětníků a potomků mistrů cukrářů i cukrářů současných. Texty provází bohatá a unikátní dokumentace a fotografie i originální recepty.