Akci pořádali zástupci projektu Zkusme to, který se věnuje sociálně aktivizačním službám pro lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením. Kromě uživatelů služby se plesu účastnili i asistenti nebo rodinní příslušníci klientů. Hlavním cílem sociálně aktivizační služby je prostřednictvím pravidelných schůzek a praktických nácviků v terénu zprostředkovat lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením kontakt se společenským prostředím. Umožnit jim rozvoj dovedností, které podpoří jejich začleňování do většinové společnosti a pomohou jim prosadit jejich potřeby a přání.