Ten začal koncem května v Nepomuku – rodišti Jana Nepomuckého. Ostatně tento nejznámější český světec, patron české země a současně také vorařů, vodáků, mlynářů, mostů i námořníků, dal celému festivalu jméno.

Festival má za sebou deset koncertů v jihozápadních Čechách i v Praze. S je-ho průběhem je Lubomír Brabec spokojen: „Svatojánský hudební festival probíhá již druhým rokem. Mám radost a jsem hrdý na to, že téměř všechny koncerty by-ly vyprodány. Některé zcela beznadějně, jako například písecký koncert s Pavlem Šporclem, kde nebyly vstupenky již tři neděle před koncertem. Rozhodli jsme se proto tento koncert uspořádat ještě jednou, tentokrát v Kladrubech pro publikum z Plzeňského kraje."

Lubomír Brabec slibuje, že společně s houslistou Pavlem Šporclem zahrají virtuózní skladby Niccola Paganiniho a jeho romantických současníků, určené pro housle a kytaru. „V sólových kouscích bude mít prostor i vlastní tvorba. Já zahraji vlastní kompozici – variace sepsané jako poctu k příležitosti kanonizace sv. Jana Pavla II., pojmenované dle papežovy oblíbené písně Fantazia na Góralu, Czy ci nie žal?, zatímco proslulé modré housle Pavla Šporcla dají zaznít tónům naší hymny a jeho virtuózních variacích na tuto dnes pro nás slavnostní a váženou píseň," přibližuje Lubomír Brabec sobotní program.

Představuje však i své vzdálenější plány; v pořádání festivalu chce pokračovat i v příštích letech. „Chtěl bych, aby se festival stal opravdu velkou hudební událostí, a proto kromě komorních koncertů plánuji i velké koncerty s orchestrem a sborem. Dramaturgie na příští ročník je již téměř připravena," uvádí Lubomír Brabec.

Dodává, že se spolu se svými hudebními hosty chce vracet na stará a osvědčená místa. „Kostely v Plzeňském i Jihočeském kraji jsou nádherné. Nechceme však vynechávat ani malé kostelíky a snažíme se najít místa, která jsou spjata se svatojánskou tematikou. Je jich v Čechách opravdu hodně," poznamenává.