Nikoli jako slovem vyprávěná pohádka, ale v podobě stejnojmenné opery Jiřího Pauera. Na sobotní jedenáctou hodinu dopoledne ji připravuje do sálu Měšťanské besedy plzeňská konzervatoř. „Inscenace je dárkem mladých pěvců pro nejmladší diváky. Je vhodná pro první setkání dětského diváka s operou, ale díky vtipu se nebudou nudit ani rodiče,“ vyjádřil se ředitel festivalu Ivan Jáchim. Pod nastudováním je však především podepsáno pěvecké oddělení konzervatoře a zvlášť profesorka operního herectví Lilka Ročáková, která je jeho iniciátorkou, dramaturgyní i režisérkou v jedné osobě. V Plzni snad není příznivce hudby, který by ji neznal jako významnou operní sólistku i dlouholetou profesorku sólového zpěvu.

Proč jste si vybrala právě Červenou Karkulku?
Hledala jsem jednoaktovou operu, která by odpovídala momentálním možnostem posluchačů pěveckého oddělení plzeňské konzervatoře. A sledovala jsem také záměr dramaturgický, aby to byla opera, která bude v Plzni inscenovaná poprvé.

Upravovala jste ji pro možnosti konzervatoře?
Musela jsem přikročit k určitým úpravám, protože nemáme klasické divadelní jeviště, které je schopné rychlé proměny. Naše inscenace se tedy odehrává pouze před chaloupkou babičky, aniž by děj touto úpravou jakkoliv utrpěl.

Kde a kdy uvidíme inscenaci po premiéře na Smetanovských dnech?
Ve spolupráci s charitou v Plzni uvažujeme o představení k Mezinárodnímu dni dětí. Nejspíše bychom je uskutečnili v našem krásném koncertním sále konzervatoře v Domě hudby v Husově ulici. Na podzim bychom rádi uspořádali několik představení pro základní školy v akci Mladí ještě mladším, kde by o málo starší studenti plzeňské konzervatoře svojí inscenací Červené Karkulky pomohli svým mladším kamarádům najít vztah k vážné hudbě, konkrétně k opeře.