Čísla čtyři a deset mají pro českou hudbu magický význam. Čtyřkou je zakončen letopočet vztahující se k datu narození (1824) i úmrtí (1884) Bedřicha Smetany, jednoho z našich nejvýznamnějších skladatelů, a každých deset let vyhlašuje Ministerstvo kultury v roce zakončeném čtyřkou Rok české hudby na Smetanovu počest a na oslavu národní hudby.

44. ročník festivalu Smetanovské dny slibuje důstojnou oslavou těchto výročí. Účast přislíbili nejen přední zahraniční umělci, ale též pianisté Ivo Kahánek, Jan Jiraský, Igor Ardašev, kytarista Štěpán Rak a další. Vystoupí i šestičlenné vokální těleso Skety a Kühnův dětský sbor, svých 100 let oslaví koncertem České noneto – nejstarší kontinuálně působící těleso na světě. Zahajovací i závěrečný koncert zahraje Plzeňská filharmonie.

„Festival zahájíme slavným cyklem symfonických básní Má vlast, nicméně jedním z festivalových vrcholů bude i Smetanománie, souborné provedení Smetanova klavírního díla. Ostatně festival nabídne ještě souborné provedení skladatelova díla komorního a melodramatického a v průběhu letošního roku Plzeňská filharmonie nastuduje a odehraje též jeho kompletní tvorbu symfonickou. Za pozornost stojí i česko-německý projekt prezentující Smetanův studentský deník, jehož prostřednictvím se vrátíme do Plzně, kde mladý autor studoval na gymnáziu,“ říká Lenka Kavalová, ředitelka festivalu Smetanovské dny a Plzeňské filharmonie.

Společně s Gabrielou Beňačkovou vystoupí při jejím rozlučkovém koncertě v Plzni tenorista Jakub Pustina.
Byla světovou hvězdou, se zpěvem se Gabriela Beňačková bude loučit i v Plzni

Dva koncerty jsou situovány do návštěvnického centra Plzeňského Prazdroje. 8. března zde zazpívá šestičlenné vokální těleso Skety a na uvítanou bude připraveno jedno čepované pivo Pilsner Urquell. O týden později zde zahraje kytarista Štěpán Rak se svým synem Janem Matějem koncert s typicky smetanovským názvem Proč bychom se netěšili.

Unikátním projektem bude už zmíněné souborné provedení klavírního díla Bedřicha Smetany – Smetanománie. „Projekt představuje kompletní provedení klavírního díla Bedřicha Smetany na koncentrované časové ploše. Smyslem je poskytnout posluchačům přehled o rozměrnosti a kvalitě tvorby letošního jubilanta v oblasti klavírní literatury. Protože jde o skladby rozdílných rozsahů a obtížnosti, je Smetanománie pojata jako projekt prezentační a zároveň edukační. Právě proto jsou k účasti přizváni nejen koncertní klavíristé Ivo Kahánek, Jan Jiraský a Igor Ardašev, ale jsou zapojeni i studenti klavírní hry hudebně vzdělávacích institucí z celé České republiky na úrovni konzervatoří a vysokých škol,“ doplňuje pianista a ambasador projektu Jan Simon.

Na Metalfestu opět zazpívá Tarja Turunen, tentokrát v doprovodu bývalého člena Nightwish Marka Hietaly.
Kultura v kraji v roce 2024: Rok české hudby, ale i Sting, Tarja a Jiří Suchý

Novinkou letošního roku bude venkovní výstava před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňská filharmonie v proměnách času. Ta veřejnosti představí jak stěžejní momenty orchestru, tak i více či méně známé osobnosti vážící se k bohaté historii i současnosti Plzeňské filharmonie.

Letošní 44. ročník Smetanovských dnů se koná od 7. března do 11. dubna 2024.