Jak se cítíte jako ředitel Skupovy Plzně? Je to pocit spíš povzbuzující nebo zavazující?
Chápu to spíše jako příležitost a šanci. Ve srovnání s festivalem Divadlo, na jehož přípravě se také podílím, je Skupovka v úplně jiné pozici. Zatímco Mezinárodní festival Divadlo je v Česku a střední Evropě považován za prestižní divadelní akci, přehlídka Skupova Plzeň se takovému pozitivnímu vnímání zdaleka netěší. Změnit tento obrázek je pro mě výzva.

Na co z tradice festivalu rozhodně navážete?
Jestli máme v Česku v oblasti divadla něčeho hodně, tak divadelních festivalů. Vzhledem k velikosti země a počtu obyvatel je to až neuvěřitelné. Aby si Skupovka uhájila právo na existenci či nebyla jen jedním z mnoha tuctových festivalů, musí se jasně vyprofilovat a zřetelně se od ostatních přehlídek odlišovat.

Jak toho dosáhnout?
V mé představě by Skupova Plzeň určitě měla zůstat ucelenou přehlídkou českého profesionálního loutkového divadla, ale spíše výběrovou žat– vou než bilancující akcí typu „Zahraj si tu, kdo se přihlásíš“. V tomto smyslu jsme připravili i letošní 27. ročník. Dramaturgicky pečlivě vybra– ný program mimo jiné předložíme pozvaným zahraničním divadelním odborníkům, festivalovým a divadelním manažerům s cílem prezentovat průřez tím nejlepším z českého loutkového divadla a pod– pořit tak jeho vývoz do světa. Navíc jsme pozvali pozoruhodné a inspirativní zahraniční inscenace ze šesti zemí.

Divadlo Alfa se začalo za vašeho vedení více věnovat všem diváckým generacím. Odrazí se to i na dramaturgii Skupovy Plzně?
Dramaturgickým rámcem letošního ročníku je motto Loutkové divadlo pro mládež a dospělé diváky. Podstatná část programu bude tedy adresována této divácké kategorii. Tento záměr, který výrazně koresponduje se současnými snahami Divadla Alfa, je – domníváme se – aktuální a lákavý jak pro naše kolegy z České republiky, tak i pro loutkáře z dalších evropských zemí.

Kolik českých souborů přijede?
Vybrali jsme celkem šestnáct českých divadel a souborů. Jejich sestavu tvoří vedle Divadla Archa a Divadla Polárka šest statutárních loutkových divadel (z Prahy, Liberce, Hradce Králové, Brna, Ostravy a Plzně), pět nezávislých skupin (Buchty a loutky, Teatro Matita, Mimotaurus, Vyrob si své letadýlko, DNO) a tři skupiny studentů divadelních škol. Autory literárních předloh jsou mimo jiné Sofokles, Shakespeare, Gozzi, Dostojevskij, Kipling, Vian, ale také populární Sue Townsendová, Ostravak Ostravski či Jaroslav Foglar. Nebude chybět muzikál – Malované na skle, ani opereta – Mikádo.

Se kterou inscenací se zúčastní Divadlo Alfa?
Vedle již osvědčeného Goldflamova Krvavého kolena před– stavíme i svou nejčerstvější novinku Bártndžus autorky a režisérky Petry Tejnorové. Inscenace, která nabídne fantasy žánr, je poctou tvorbě filmového režiséra Tima Burtona.

Co v nabídce zahraničních souborů by mělo být nesporně událostí?
Festival nabídne inscenace ze Slovenska, Polska, Maďarska – tedy zemí Visegrádu, Rumunska, Itálie a Ruska. Myslím si, že zcela výjimečný zážitek může poskytnout například představení Antigona polského souboru Banialuka.

Máte už potvrzenou účast některých osobností evropského divadla?
Přihlásila se celá řada významných ředitelů či manažerů evropských divadelních festivalů. Přijede například Anne Francoise Cabanis, ředitelka velkého festivalu Unima ve francouzském Charleville– Mézières, nebo Anke Meyer, manažerka významné divadelní přehlídky Fidena v německé Bochumi. Čekáme i hos– ty z Dánska, Finska, Izraele, Íránu, Kanady, Francie, Němec– ka, Skotska, Ruska, Slovenska, Polska, Rumunska, Maďarska, Chorvatska a Bulharska.

Přehlídka nese jméno Josefa Skupy. Vzpomene si na něho letošní ročník i jinak než pouze názvem?
Součástí programu je také sympozium na téma Inspirativní odkaz Josefa Skupy, které pořádá Sdružení profesionálních loutkářů. Jeho cílem je připomenout Skupův tvůrčí potenciál a vklad do pokladnice českého profesionálního loutkového divadla. Vždyť první profesionální loutkové divadlo v Československu založil právě Skupa a právě v Plzni – v roce 1930.