Přestože úvodní předehru Kouzelná harfa Franze Schuberta návštěvníci koncertu v poslední době v Plzni živě neslyšeli, pojetí šéfdirigenta filharmonie Ronalda Zollmana je vtáhlo do děje. Škoda jen, že úvod byl poznamenán mírnou nesoustředěností smyčců. Hostem večera byl německý klavírista Oliver Triendl. Byl přizván k provedení sólového partu Beethovenova Koncertu Es dur zvaného „Císařský“.

Úkolu se zhostil svrchovaně, zaujal svou kultivovanou, průzračnou hrou kombinovanou s pevným přístupem podtrhující hrdinský charakter hudby a to zvláště ve 3. větě, kdy u hry také bezděčně dupal.. Jeho spolupráce s dirigentem byla téměř bezproblémová, spolupráce orchestru také. Výkon německého sólisty si vyžádal přídavek, Triendl zůstal věrný vrcholnému vídeňskému klasicismu a přednesl s velkým citem a v nádherné spodní dynamice Andante cantabile z Mozartovy Sonáty C dur, K. 330. 

Ve druhé polovině večera zaznělo kompletní provedení 2. řady Slovanských tanců Antonína Dvořáka. Přestože šéfdirigent v některých tancích překvapil jiným, než tradičním pojetím, jako celek vyzněl soubor přesvědčivě. Z jednotlivých hráčů orchestru sršelo nadšení pro společné dílo a vyniklo jejich mistrovské ovládání svého nástroje. Možná i vzhledem k tomu, že Dvořákovy Slovanské tance vznikly na popud vydavatele Simrocka, který si přál od českého skladatele stejně úspěšné dílo, jako byly Uherské tance Johannese Brahmse se rozhodl šéfdirigent Zollman právě Brahmsův slavný kus z tohoto cyklu – Uherský tanec g moll přidat. Bezchybné provedení přídavku mělo u publika bouřlivou odezvu.

Trošku zamrzelo, že šéfdirigent uvedl titul v německém jazyce. Třeba sólista večera Berlínských filharmoniků na koncertě 19. 1. v sále Filharmonie Jevgenij Kissin přesto, že je Rus, dovedl plynně uvést svůj přídavek pro německé publikum v jejich mateřštině. Dalším koncertem Plzeňské filharmonie na který se můžeme těšit je koncert abonentní řady A, který se uskuteční rovněž v sále Měšťanské Besedy 14. 2. Jako sólista se představí koncertní mistr orchestru Michal Sedláček.

Petr Novák