Zazněly v provedení renomovaného souboru Corni di Classico, složeného z členů skupiny lesních rohů Plzeňské filharmonie Václava Faltýna, Jana Prokopa, Jana Šlégra a Petra Šálka. Tito vynikající hráči osvědčili své kvality spolu s dalším přizvaným hornistou Jiřím Tarantíkem, hrajícím na koncertě i na starší nástroje parforsní a invenční roh ve skladbách druhé poloviny 18. století a první poloviny století devatenáctého.

Čistý, ušlechtilý tón jejich nástrojů znovu oživil díla mnohdy méně často uváděných autorů, jako jsou Ondřej Anton, Albín Mašek, nebo Leopold Eugen Měchura. Celý večer svým zasvěceným slovem provázel František Bezděk, autor mnoha knih s mysliveckou a loveckou tématikou. Ten také třeba osvětlil pravý původ dalšího uvedeného díla, slavnostní fanfáry Jana Wachtela připisované Leopoldu Koželuhovi. Na programu byla ale i díla, nebo úpravy děl známých autorů. Jako přídavek zazněla i úprava filmové hudby vedoucím souboru Václavem Faltýnem.

Jako další hosté večera vystoupily ještě dva soubory – pěvecký sbor Kost se svojí sbormistryní Hanou Šlégrovou a soubor Lobezští trubači pod vedením Miloše Kalčíka. Tomuto seskupení hráčů, hrajících na různé lovecké rohy a orlice patřila nemalá část koncertu, ve kterém uvedl znělky, fanfáry, halali a další skladby. Působivé bylo i připojení hráčů Corni di Classica a Jiřího Tarantíka ke společné interpretaci s trubači. Závěr koncertu patřil děkovným slovům. Z úst Františka Bezděka vyslovené konečné přání „A skutky dobrými naplň vůli svou“ celý koncert uzavřelo.

Petr Novák