Posluchači zcela zaplněného velkého sálu plzeňské Měšťanské besedy vyslechli po úvodních slovech ředitelky orchestru Lenky Kavalové, náměstka hejtmana pro oblast kultury a památkové péče Vladislava Vilímce a vedoucí Odboru kultury Magistrátu města Plzně Květuše Sokolové program, sestavený z děl Bedřicha Smetany, Ludwiga van Beethovena a Felixe Mendelssohna – Bartholdyho.

Úvodem zazněla předehra k opeře Prodaná nevěsta. Posluchači očekávali, jak uchopí dílo tradičního repertoáru české hudby nový šéfdirigent Plzeňské filharmonie, původem Belgičan Ronald Zollman. Svěží tempo, naprostá zřetelnost všech nástupů, průzračný zvuk orchestru přesvědčily o zkušenostech Zollmana, které získal jako hostující dirigent u řady významných orchestrů všech kontinentů.

Jejich výčet se mohli návštěvníci dočíst v pečlivě zpracovaném tištěném programu autorky Lenky Bočanové. Co se tam však nedočetli, bylo zřejmě kvůli skromnosti sólisty večera, a to životopisné údaje vynikajícího českého houslisty Ivana Ženatého. Jeho hra v Koncertu pro housle a orchestr D dur Ludwiga van Beethovena byla plná intonační jistoty, obrovské výstavby (těžko by jiný houslista udržel napětí v tak klidně voleném tempu jeho 2. věty) a hlubokého pochopení díla.

Sólista po vzoru dobových provedení občas vedl skupinu prvních houslí tím, že s nimi hrál jejich part. Ženatého naprostá suverénnost by snesla i absenci dirigenta, který doprovázející orchestr v díle spíše symfonického rozměru vedl pevnými gesty k naprosté souhře se sólistou.

Za zmínku stojí zvuk houslí Ivana Ženatého. Byl totiž jasný jak v nejtišších pianissimech, tak v plném zvuku ve forte. Barva zvuku spodních strun mne přiměla na webu sólisty zjistit, že díky nadaci v New Yorku hraje na nástroj Giuseppe Quarneriho z r. 1740.

Ovace ve stoje plzeňského publika si vyžádaly přídavek, Beethovenovu Romanci F dur, ve které sólista využil přítomnost orchestru. Pozvání Ivana Ženatého bylo výborným počinem managementu orchestru, Ženatý totiž v současnosti vede mistrovskou třídu na soukromém hudebním institutu v Clevelandu a věnuje se koncertní činnosti doslova po celém světě.

Ve druhé polovině koncertu Plzeňská filharmonie uvedla se svým novým šéfdirigentem pátou Mendelssohnovu symfonii, zvanou Reformační. Jelikož Zollman již minulou sezónu s orchestrem spolupracoval jako jeho hlavní hostující dirigent, s orchestrem si rozumí a dovedl jej ke zřetelném a plnému zvuku, dokonalé souhře nástrojových skupin např. v první větě symfonie a v ní obsaženém tečkovaném rytmu, nebo zřetelnosti všech nástupů tématu Lutherova chorálu ve čtvrté části symfonie.

Nezbývá nic jiného, než se těšit na zahájení dalších abonentních řad B, C a D, nebo vůbec na celý průběh další sezóny.

Petr Novák