Zítra od 17 hod. ji mohou spatřit návštěvníci síně Masné krámy, kde bude představena v rámci pravidelného přednáškového cyklu Jedno dílo/Jeden svět. Na něm jsou každou první středu v měsíci představována díla, která má Západočeská galerie (ZČG)v Plzni ve svých sbírkách. O Dobrém pastýři bude přednášet Petr Jindra, odborný zástupce ředitele ZČG a kurátor sbírek a výstav.