„Jde o tradiční členskou výstavu Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, ale netradiční je, že naším partnerem je tady Hornofalcký umělecký spolek Weiden,“ zdůrazňuje předsedkyně plzeňské unie, malířka Květa Monhartová. „Tato spolupráce začala již v roce 2006 a co se politice nepodařilo za dvacet let, to se umění podařilo za tři roky,“ vyzdvihl vzájemné vztahy předseda hornofalckých výtvarníků Gerhard Bihler. Bilance 2009 je navíc jedním z vrcholů 18. ročníku Bavorsko–českých kulturních dnů ve Weidenu.

„Výstava reflektuje široké pojímání výtvarného umění ve světě,“ shrnula kurátorka výstavy, bývalá ředitelka Západočeské galerie v Plzni Jana Potužáková. Svou tvorbu představuje 80 členů unie z Plzně a 43 autorů ze spolku ve Weidenu a v jejich dílech najdeme jak příklon k realismu, tak inspiraci nejsoučasnějšími trendy. „Přínosem je určitě přítomnost všech generací umělců včetně těch, kteří od minulé členské výstavy unie v roce 2005 odešli – Ladislava Fládra, Miloše Franče, Ivana Hostaši, Bronislava Losenického a Miroslava Tázlera staršího,“ připomíná kurátorka. Návštěvníci mohou zhlédnout téměř 250 prací – obrazy, kresby, plastiky, objekty, aradekory, umělecké sklo, keramiku, šperky, užitou grafiku, knižní ilustraci i vazbu či ukázky designu. „Výstava nese název Bilance 2009 proto, neboť bilancuje jak nově rozvíjené příhraniční kontakty, tak i současné možnosti výtvarníků,“ podtrhuje Jana Potužáková.