Cena nese jméno knihovníka a literárního kritika Bohumila Polana. Uděluje se od roku 2001 za významná díla v oblasti poezie a prózy, publikovaná v uplynulém roce, spjatá svým obsahem nebo osobou autora s plzeňským regionem.

Letos čtyřčlenná porota vybírala z dvaceti knih, z toho sedm bylo básnických sbírek, jedenáct prozaických knih a dvě knihy básní v próze. Slavnostní předání cen se mělo konat tradičně 16. listopadu na plzeňské radnici, v současné situaci je odložené na leden.