Od 5. prosince do 11. ledna ve výstavním sále na náměstí Republiky v Plzni představí veřejnosti betlémy a další krásu, která tu vyčaruje kouzlo Vánoc. Každoročně se Plzeňané na vánoční výstavu národopisného oddělení Západočeského muzea těší – a pokaždé je jiná.

„Letošní výstava představí historické betlémy ze sbírek Národopisného muzea Plzeňska i díla současných autorů. Součástí výstavy budou i malby zapůjčené Základní uměleckou školou v Jagellonské ulici v Plzni, které děti vytvořily pod vedením výtvarnice Majky Zichové,“ stručně shrnuje obsah výstavy Romana Němečková ze Západočeského muzea.

„Určitě velmi zajímavé je Narození Páně v rozkládací schránce v podobě ořechu z přelomu 19. a 20. století. Výstava přitom prezentuje jak betlémy dřevěné, tak keramické – například Heidlerův keramický betlém z Klenčí pod Čerchovem z let 1925 až 1945. Ze současné tvorby jistě stojí za zhlédnutí mimo jiné keramický betlém od známého plzeňského tvůrce Antonína Lněničky,“ upozorňuje na některé zajímavosti jedna z autorek výstavy Tamara Hájková. Jmenovaný keramik z Plzně vytvořil i další poutavé předměty, které je možné v muzeu i zakoupit.

„Největší betlém, který na výstavě bude k vidění, pochází z Příbramska z doby kolem roku 1850. Obsahuje přes padesát vyřezávaných postav lidí i zvířátek a ze dřeva je i bohatá architektura jeho domů a paláců. Z díla současných tvůrců návštěvník určitě nemine jméno keramičky a členky spolku betlémářů Jany Holubové. Na výstavu zapůjčila celkem pět betlémů, z toho dva z vlastní tvorby,“ upřesňuje spoluautorka výstavy Jana Studená. „Že ani dnes není řezbářská technika zapomenutá, dokážou dřevěné betlémy Zdeňka Manna a Jana Tykvarta. Dodnes pokračuje také tradice papírových vystřihovacích betlémů, z nichž některé svým výtvarným humorem umí dokonce vyvolat úsměv – jako například betlém malíře Daniela Ladmana,“ doplňuje ještě Romana Němečková. Prohlížet si budeme také práce dalších současných známých keramiků Gustava Fifky či Miloslavy Šenfelderové.

Součástí výstavy se stane ve dnech 16. až 19. prosince řemeslná dílna, kde si návštěvníci a hlavně děti budou moci vyrobit svou vlastní vánoční svíčku. Navíc jim muzeum nabídne ukázky předení a tkaní, takže opět o něco víc poznají život našich předků v čase adventu. A než opustíte výstavu, nejspíš vám vyhládne nebo se alespoň přihlásí chuť na sladké cukroví. Jistě nepřehlédnete ukázky vánočního pečiva ani malý staročeský vánoční receptář s nápady od legendární kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové.