„Cenu Památky děkují získá počin, který zvítězí v on-line hlasování na webu Národního památkového ústavu, kde jsou také podrobné informace ke všem nominovaným,“ informovala Jaroslava Kováčová z Národního památkového ústavu v Plzni.

Plzeňský kraj je v letošním roce zastoupen hned čtyřmi kandidáty - celková obnova domu a restaurování interiéru bytu Semlerových v Plzni a jeho zpřístupnění veřejnosti (v kategorii Obnova památky), obnova interiéru kostela Narození Panny Marie v Domažlicích a dále restaurování renesančního kazetového stropu druhotně osazeného na státním hradě Švihov (oba v kategorii Restaurování) a obnova kruhové cihlářské pece v Kasejovicích (v kategorii Záchrana památky).

Byt Oskara a Jany Semlerových.
Semlerova rezidence v Plzni se po rozsáhlé opravě otevírá veřejnosti

„Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje a uděluje Národní památkový ústav od roku 2014 ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout to, co se v oblasti památkové péče podařilo, a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo zasloužili. Zatímco odborná porota vybírá vítěze v každé z jednotlivých kategorií, veřejnost svým hlasováním rozhoduje o vítězi ocenění Památky děkují napříč jednotlivými kategoriemi,“ vysvětlila Kováčová.