Na pódium kromě šéfdirigenta Chuheie Iwasakiho přišli v doprovodu ředitelky Plzeňské filharmonie Lenky Kavalové, která CD představila, i dva významní hosté. Mnoho úspěchů nahrávce popřál japonský velvyslanec Hideo Suzuki a Tomáš Holub, biskup plzeňský, novému počinu filharmonie požehnal. 

Na disku posluchači najdou díla japonského skladatele Akiry Ifukubeho a Leoše Janáčka. Japonsko-českou vazbu zvýrazňuje také osoba šéfdirigenta Plzeňské filharmonie Chuheie Iwasakiho.

„Již v okamžiku, kdy jsem se rozhodla Chuheie Iwasakiho jmenovat na pozici šéfdirigenta Plzeňské filharmonie, se logicky otevřela možnost oba světy propojit. Japonsko je zemí s rozmanitou kulturou, osobitými zvyky a zakořeněnými tradicemi, z historického hlediska je pak japonská hudební tradice ovlivněna uměními některých dalších asijských zemí. Je jakousi syntézou mocných směrů, kterými se postupem let vydala. Rovněž soubor japonských hudebních nástrojů je jejich národním pokladem. A u nás Čechů to není jiné. I my si hrdě střežíme národní odkaz a české lidové tradice. Akira Ifukube a Leoš Janáček mají mnoho společného a smyslem tohoto CD bylo obě kultury – český folklorismus s japonským neofolklorismem – propojit,“ říká ředitelka Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová.

„Ifukube je jedním z prvních japonských skladatelů, který folklor dokázal propojit s orchestrální hudbou. Jeho Japonská suita byla inspirována nejslavnějšími japonskými lidovými písněmi,“ představuje japonského skladatele Chuhei Iwasaki. „O Janáčkovi a folkloru netřeba hovořit,“ dodává.

Svět původní japonské hudby je běžnému evropskému posluchači mnohdy vzdálen. Akira Ifukube (1914-2006) představoval jednoho z největších tvůrců moderní hudební scény své země a zároveň náležel k těm, kteří zprostředkovali západnímu světu vhled do japonské hudební kultury. Přestože se nejvíce proslavil tvorbou filmovou, z níž nejznámější je především série k filmům Godzilla, jeho srdce patřilo sféře klasické. Na novém CD Plzeňské filharmonie si posluchači mohou vychutnat jeho Japonskou suitu.

Česká část CD pak obsahuje Janáčkovy Moravské tance, Lašské tance a Suitu pro orchestr.