Kromě výtvarných děl českých, ale i zahraničních umělců, která se z různých příčin dostala na území českých zemí, obsahuje speciální linku, věnovanou literatuře a hudbě z okruhu českého undergroundu 70. a 80. let 20. století, kde hrála apokalyptická symbolika významnou roli. Výstava s názvem „…A viděl jsem nové nebe a novou Zemi…“ – Apokalypsa a umění v českých zemích bude ve výstavní síni v Masných krámech v Pražské ulici k vidění do 3. března příštího roku.

Biblická kniha Zjevení sv. Jana je od středověku spojená s vizuální představivostí, která zahrnuje dva póly. Na jedné straně líčí apokalyptické pohromy a zkázu světa, na straně druhé text vrcholí silným tématem naděje. Nová výstava se snaží zachytit obě tyto roviny.

Plzeňská inscenace slavného muzikálu Jesus Christ Superstar už zná své obsazení titulních rolí. Na snímku Pavel Režný jako Ježíš a Dušan Kraus jako Jidáš.
Ježíše ve slavném muzikálu si v plzeňském divadle zahrají Klimenda a Režný

Expozice je rozřazena do jedenácti tematických oddílů, zahrnujících obrazy, sochy, kresby, grafiku a tisky. Úvod výstavy představuje autora textu Zjevení sv. Jana, který byl nejčastěji ztotožňován se sv. Janem Evangelistou. Následují ukázky z výtvarných cyklů, které se apokalyptickým příběhem inspirovaly či ho přímo ilustrovaly (Apokalypsa Albrechta Dürera, cykly Apokalypsa od Jindřicha Štyrského, Jana Konůpka, Jana Koblasy a dalších). Nejvýznamnější česká monumentální Apokalypsa z hradu Karlštejn se návštěvníkům výstavy představí prostřednictvím speciální multiprojekce.

„Vstupní sekce výstavy ukazuje výjimečný kresebný cyklus Pavla Nešlehy Lesk a bída apokalyptických koní z roku 1994. Autor ho pojal jako sekvenci několika filmových políček, která simulují kontinuálně rozvíjející se děj. Jde o velmi účinný a zároveň emocionálně silný prostředek, jak diváka uvést do prezentované tematiky,“ uvádí jeden z autorů koncepce výstavy Tomáš Winter z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.

V Měšťanské besedě byly předány Umělecké ceny města Plzně. Do Síně Slávy vstoupila Jana Potužáková.
Plzeň udělila ceny umělcům. Do Síně Slávy vstoupila Jana Potužáková

Další části výstavy chronologicky sledují vybraná témata, která kniha Zjevení postupně obsahuje, a způsob, jak se promítala do různých druhů umění. „Návštěvníci výstavy tak kromě klasických cyklů ilustrované Apokalypsy uvidí zobrazení obou pólů tématu Apokalypsy v moderním a současném umění v dílech Václava Boštíka, Josefa Bolfa, Jakuba Nepraše, Jaroslava Róny a mnoha dalších,“ dodává kurátorka výstavy Petra Kočová ze Západočeské galerie v Plzni.

K výstavě vychází stejnojmenná publikace, kterou vydalo společně nakladatelství Artefactum a Západočeská galerie v Plzni. Obsahuje texty autorů výstavy i několika dalších badatelů z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.