Nejstarší z archiválií – Osecký žaltář – pochází z druhé poloviny 13. století.

„Institut archivních kulturních památek je důležitým nástrojem z hlediska ochrany a propagace Národního archivního dědictví. Prohlášení vybraných archiválií za archivní kulturní památky s sebou sice přináší i některá omezení a opatření v nakládání s nimi, ale nepředstavuje zvýšení finančních prostředků na jejich ochranu a uložení. Jde tedy zejména o prestižní záležitost, “ řekl vedoucí Archivu města Plzně Adam Skála.

Doplnil, že městský archiv měl dosud jedinou archivní kulturní památku, a tou je rukopis hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka z roku 1834 s textem národní hymny Kde domov můj, jež byla uvedena ve Stavovském divadle v Praze ve stejném roce. Vzácné památky bude moci na konci letošního roku vidět i veřejnost. Vystaveny budou na přelomu listopadu a prosince na plzeňské radnici.