Na koncertě 1. ledna od 16 hodin ve jmenovaném kostele „u františkánů“ vystoupí varhaník Adam Viktora a pěvkyně Gabriela Eibenová. Interpreti přednesou díla starých mistrů převážně z barokního období. „Většinu programu bude Adam Viktora hrát na svůj positiv, ale při této příležitosti alespoň krátce předvede tu část varhan, která už byla opravena,“ doplnila Jitka Chaloupková.

Gabriela Eibenová studovala zpěv na Konzervatoři v Praze a poté soukromě u L. Tomiškové a M. Hajóssyové. Ve studiu pokračovala u Julie Kennard na Royal Academy of Music v Londýně. Věnuje se především koncertní činnosti. Koncertovala v evropských státech, ale také v Izraeli a v Japonsku.

Adam Viktora studoval hru na varhany na Konzervatoři v Plzni u Jitky Chaloupkové a pokračoval na AMU v Praze ve třídě Jana Hory. V roce 2000 založil společně se svou manželkou Gabrielou Eibenovou soubor Ensemble inégal, se kterým pravidelně provádí málo známé skladby barokních autorů, jež většinou vyhledává v archivech a sám připravuje k provedení. Také v koncertní činnosti varhanní převažuje jeho zájem o hudbu starých mistrů. Pedagogicky působí na soukromé Mezinárodní konzervatoři v Praze.