Výstava ve svém nadzemí představí tři umělce, pro které je základním vyjadřovacím prostředkem tvorby papír, v podzemí pak dostaly prostor čtyři sochařky – keramičky a jejich současná díla, jež vycházejí z figurální plastiky i forem užité keramiky. Výstavu, kde se potkáme v případě papíru i se spojením výtvarna s básnickým slovem, můžeme navštívit až do 5. dubna.

„Pod názvem výstavy Papír a hlína představujeme sedm umělců, pro něž se používaný materiál stal zároveň inspirací a východiskem tvorby v různorodém pojetí formálním i obsahovém,“ shrnuje Václav Malina. „Daisy Mrázková, Pavla Aubrechtová a Josef Hrubý používají papír v široké škále výrazu od klasické kresby a malby na papíru přes nejrůznější techniky a postupy koláže a asambláže až po experimenty s autorskými papíry,“ upřesňuje.

„Jindra Viková, Šárka Radová, Eva Roučka a Naděžda Potůčková pracují s hlínou jako výchozím materiálem keramiky v širokém slova smyslu a využívají technologie zpracování materiálu a jeho vlastností k volné tvorbě v návaznosti na tradici užitkovou i s přesahy k sochařsky pojaté plastice a reliéfu,“ připomíná ředitel Malina k výstavě věnované fenoménu hlíny.