Mladí kanadští pěvci v Plzni přednesou árie z Bizetovy Carmen, Pucciniho Toscy, Mozartova Dona Giovanniho, Donizzetiho Nápoje lásky, ale například i duet Milostné zvířátko ze Smetanovy Prodané nevěsty, zpívaný samozřejmě v originále. DJKT spolupracuje s kanadskou univerzitou už několik let. První koncert mladých Kanaďanů se v Plzni konal v roce 2016 a Philippe Castagner, který tehdy vystupoval, byl v Plzni obsazen do role Prince v opeře Rusalka.