„Program pro Zelenou Horu jsem sestavoval s radostí, byl jsem se na zámku podívat a něco o jeho historii vím. A také jsem rád, že součástí programu mohla být krásná skladba Tomáše Ille s názvem Zelenohorská ouvertura, kterou jsme naše vystoupení zahajovali. Zazněla tady dokonce ve světové premiéře,“ řekl po koncertě šéfdirigent Plzeňské filharmonie Chuhei Iwasaki. Součástí koncertu byla i sbírka, která v budoucnu přispěje k záchraně zámku a obnově jeho slávy.

„Chtěli jsme upozornit na význam tohoto památného místa a zároveň podpořit snahy o záchranu této památky, která si to nepochybně zaslouží. Výtěžek sbírky poslouží například k obnovení zámecké trasy nebo k tvorbě budoucích expozic. Do budoucna určitě najdeme další způsoby, jak Zelenou Horu podpořit. Pro Plzeňskou filharmonii tímhle koncertem rozhodně péče o tenhle krásný zámek nekončí,“ slibuje projektový manažer Plzeňské filharmonie Zdeněk Hazdra.

K vrcholným událostem letošního kulturního léta patřil benefiční koncert Plzeňské filharmonie na podporu zámku Zelená Hora | Video: Deník/Pavel Bouda

Zámek Zelená Hora patří obci Klášter, která sama ovšem nemá dostatek prostředků na jeho záchranu. Na podpoře kroků k záchraně zámku se proto shodli zástupci Plzeňského kraje, obce Klášter, města Nepomuk, Ministerstva kultury ČR, Paměti národa a Matice sv. Jana Nepomuckého. Kolektivem odborníků byla následně zpracována vize využití zámku Zelená Hora. Podle ní by se měla obnovit prohlídková trasa v zámeckých interiérech, pro jejíž rekonstrukci stále existují dobové artefakty. Návštěvníky by mělo přitáhnout i původní středověké podzemí, hradní poutní kostel nebo výhled ze zámecké věže. Z novodobých dějin to budou moderně pojaté expozice z období totalitních režimů včetně perzekuce selského stavu, církví a věřících.

Zámek Zelená Hora u Nepomuku je veřejnosti známý především z filmu Černí baroni a má mimořádný význam v historii a kultuře Českého státu. Známý je jako působiště sv. Vojtěcha, místo spjaté se zázračnou sochou Panny Marie Zelenohorské nebo jako objekt nálezu Rukopisu zelenohorského. Areál zámku a především jeho okolí však utrpělo zejména v časech totality, kdy jej využívala armáda. Současný technický stav vyžaduje zásahy, které omezí bezpečnostní rizika a zajistí návštěvníkům základní obslužný standard, jako jsou například parkování, toalety nebo prostor pro občerstvení.

Benefiční koncert Plzeňské filharmonie na podporu zámku Zelená Hora | Video: Deník/Pavel Bouda

Nyní se pracuje na přípravě projektu obnovy zámku, pro nějž bude zásadní zajištění stavebně historických a technických průzkumů a zaměření objektů. Ty by mohly být dokončeny již v první polovině příštího roku.