Na komiks však nahlíží v poněkud jiném světle, než bývá obvyklé. Autoři výstavy Eva Bendová a Václav Šlajch pomocí čtyř ‚linek‘ naznačili vzájemné inspirace a stylové projevy výrazných kreslířských osobností českého i světového komiksu. Ve výstavní síni „13“ v Pražské ulici v Plzni je k vidění přes 100 exponátů: kresby, grafiky, knihy, plakáty i komiksové sešity – například originální kresby k příběhu Rychlých šípů, plakáty a komiksy Káji Saudka, ale i díla od Mikoláše Alše a Bohumila Konečného ze sbírek ZČG.

„Nevytváříme dějiny komiksu, ale jeho ‚linky‘. Celé dějiny umění jsou prodchnuty vzájemnými uměleckými inspiracemi, návaznostmi, reakcemi, postmoderními citacemi a dalšími postupy, které zjednodušeně znamenají, že si nějaký autor od jiného něco půjčil. Význam slova ‚linky‘ tedy neodkazuje jen na čáry nebo kresby, ale také na spojnice od autora k autorovi,“ říká Eva Bendová, spoluautorka výstavy.

Bu-bu stezka aneb Halloween trochu jinak v sobotu večer ve Chvojkových lomech na plzeňských Slovanech.
PODÍVEJTE SE: Ve Chvojkových lomech se sešla strašidla na Bu-bu stezce

Expozice je rozvržena do čtyř oddílů dle vzájemných vazeb a inspirací čili linek. V rámci každé linky jsou představeni klíčoví autoři - Wilhelm Bush, Benjamin Rabier, Charles Burns, Václav Šlajch, Tomáš Motal – Mikoláš Aleš, Josef Lada, Marek Čolek, Jiří Franta – Jean Giraud (Moebius), Kája Saudek, Libor Páv, Jan Patrik Krásný, Karel Jerie – Jan Fišer, Marko Čermák, Bohumil Konečný, Jiří Grus a další - buď originální kresbou, nebo tištěnými médii či konkrétními vydanými komiksy.

„Linky komiksu? Rozhodli jsme se předkládat spojení, v nichž autoři komunikují prostřednictvím výtvarné nebo významové inspirace, či přímo přiznanou citací. ‚Linky komiksu‘ tak zkoumají vlivy, trendy a propojení českých a světových autorů napříč dějinami komiksu od poloviny 19. století až po současnost,“ dodává Václav Šlajch, spoluautor výstavy.

Výstava, připravená ve spolupráci s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara, Západočeské univerzity a Katolickou teologickou fakultou Karlovy Univerzity v Praze, potrvá do 29. ledna 2023.

Jako doprovodný program jsou připraveny komentované prohlídky s autiry výstavy (8. 11. a 13. 12. od 17 hodin), představení Velké knihy komiksů Bohumila Konečného a beseda s jejím autorem Janem Hosnedlem (8. 12. od 17 hodin) nebo tvůrčí dílny. Jedna z nich s názvem Jak na komiks pro rodiče s dětmi od 8 let se uskuteční už 26. října od 16 do 18 hodin.