Jednu část vývoje českého výtvarného umění mapuje nová výstava otevřená na konci května v plzeňské výstavní síni Masné krámy. Pro Západočeskou galerii (ZČG) v Plzni ji připravila Alena Pomajzlová z Masarykovy univerzity v Brně. Výstava s názvem Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let (minulého století) se zabývá desetiletím, kdy se v umění uplatňovaly experimentální postupy a zároveň umělci reagovali na tehdy pociťovanou vyprázdněnost jazyka. Mezi tvůrci, jejichž díla jsou na plzeňské výstavě prezentována, je např. Václav Havel, Jiří Kolář, Karel Malich či Dalibor Chatrný.

Výstava na níž je k vidění na 120 obrazů, kreseb, grafik či dokumentů, je rozčleněna do 6 kapitol, které ukazují rozdílný přístup ke vztahu mezi obrazem a slovem. Příklad takového přístupu jsou např. znečitelňování čitelného, slovo nahrazené obrazem či asémické, tedy nečitelné, psaní.

Alena Pomajzlová připomíná, že výtvarná tvorba zaměřená na vztah mezi verbálním a vizuálním vyjadřováním měla v tehdejším Československu specifické zaměření: „Falešný význam slov zprofanovaného jazyka oficiální sféry přivedl řadu autorů k úvahám o relativnosti spojení slova a toho, co označuje. Jedním z cílů bylo rozbití smyslu sdělení, a to jak v poezii a literatuře, tak ve výtvarném umění.“

Kurátorka výstavy Petra Kočová upozorňuje, že díla byla do galerie zapůjčena zhruba ze třech desítek institucí (Národní galerie v Praze, Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, Muzeum umění Olomouc, Knihovna Václava Havla, Moravská galerie v Brně…) a soukromých sběratelů. Řada děl je ve vlastnictví Západočeské galerie v Plzni.

Výstava v Masných krámech potrvá do 27. srpna a doplňuje ji doprovodný program zaměřený na umění šedesátých let minulého století.

DOPROVODNÝ PROGRAM

Dnes od 17 hod. Komentovaná prohlídka výstavy s její autorkou Alenou Pomajzlovou.

18. července od 17 hod.
Zlatá šedesátá a literatura (Jiří Staněk)

26. července v 17 hod.
Zlatá šedesátá a film
(Jiří Kastner)

16. srpna v 17 hod.
Zlatá šedesátá a hudba (Zdeněk Raboch)