„Výstava Jiné hlasy/ Jiné pokoje je inspirovaná stejnojmennou povídkou Trumana Capota, v níž se malý chlapec snaží pochopit sám sebe tím, že zkoumá vztahy se svými nejbližšími,“ říká kurátorka výstavy Jana Písaříková. „Výstava je kolektivní. Prezentujeme díla jednadvaceti autorů z celé republiky všech generací,“ podotýká kurátorka. Dodává, že však netvořili na zadání: „Vybrala jsem si výtvarníky, jejichž tvorba mě zaujala a kteří se ve svých dílech k tématu vztahů dlouhodobě vyjadřují. Myslím, že se nám podařilo vytvořit mezigenerační dialog.“